Бiографiя користувача

Кандидат юридичних наук, виконавчий директор Києво-Могилянського Центру дослідження верховенства права, експерт Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія) Ради Європи. В.Венгер здійснює комплексні дослідження теоретичних засад та практики імплементації верховенства права та стандартів прав людини в Україні. Наукова діяльність спрямована на розробку і обґрунтування методик застосування критеріїв ефективності функціонування органів публічної влади у різних сферах: надання публічних послуг, організація та проведення виборів, судовий контроль за дотриманням прав людини. Основний фокус досліджень зараз сконцентровано на розробці конституційно-правової проблематики реалізації принципу поділу влади та обмеження дискреційних повноважень як складових верховенства права.