О. Бакумов Інституціоналізація відповідальності держави: теоретичні та конституційно-правові аспекти (дисертація)

З’ясовано теоретико-правові засади вчення про відповідальність держави. Проаналізовано наявні історико-правові вчення про відповідальність держави в їх діахронній перспективі. Окреслено основні підходи до змістовного наповнення поняття «відповідальність держави» в українській та зарубіжній правовій доктрині. Доведено, що відповідальність держави має розглядатися не лише як набір певних правових норм чи сукупність інституцій, що забезпечують їх реалізацію, але й як складова певної ідеологічної системи. З'ясовано особливості юридичної відповідальності як складової правового статусу держави. Означено структурні характеристики інституту юридичної відповідальності держави.

В контексті компаративістських підходів продемонстровано єдність у
багатоманітності конституційних моделей відповідальності держави в сучасній Україні та світі. Окреслено механізм юридичної відповідальності Української держави за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Визначено особливості відповідальності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України в системі відповідальності держави.

Доводиться, що в Україні притягнення держави до юридичної
відповідальності є прерогативою суду, оскільки відсутній інститут позасудових форм і механізмів застосування інституту її юридичної відповідальності. Основними юрисдикційними формами юридичної відповідальності визнано конституційне та адміністративне судочинство.

Осмислено перспективи модернізації інституту відповідальності держави як складової конституційної реформи в сучасній Україні. В контексті посилення відповідальності держави запропоновано шляхи вирішення конституційноправових проблем розвитку інститутів прямого народовладдя. Встановлено та проаналізовано конституційно-правові аспекти забезпечення юридичної відповідальності держави в сучасній Україні в умовах дії особливих правових режимів.

Охарактеризовано значення правових позицій Конституційного Суду
України для формування, утвердження і розвитку інституту відповідальності держави як одного з ключових інститутів у системі конституціоналізму.

Автор О. Бакумов
Рiк видання 2021
Мова українська
Кiлькiсть сторiнок 534
Кiлькiсть скачувань 23
Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль