Положення Конституції, які суперечать законодавству ЄС, призупиняють свою дію (Верховний Суд Естонії)

Рішення Верховного Суду Естонії від 11.05.2006 року про тлумачення положень Конституції Естонії 

 

В Естонії немає конституційного суду, його функцію виконує конституційна палата Верховного Суду.
Обставини справи наступні. Загальною умовою набуття членства в Європейському Союзі є запровадження єдиної валюти. Згідно із законодавством ЄС виключними повноваженнями щодо монетарної політики єврозони (в тому числі емісія євро) наділений Європейський центральний банк. В свою чергу національна валюта підлягає вилученню з обороту.
За Конституцією Естонії передбачається функціонування естонської крони, а монетарну політику здійснює центральний банк.


Парламент запитує у Верховного Суду чи може він прийняти закон, згідно із яким Естонія стане повноправним членом єврозони, але:
1) за центральним банком залишаються повноваження здійснювати емісію валюти в Естонії;
2) за центральним банком залишаться повноваження здійснювати емісію крони (з її оборотом в Естонії).

 

Верховний Суд зазначає, що хоча питання про вступ Естонії в ЄС вирішувалось шляхом проведення референдуму і прийняття змін до Конституції, які передбачали приєднання до ЄС, велика частина положень Конституції після цього формально залишилась без змін. Оскільки Конституція має "читатись" як єдиний документ, то усі її положення повинні інтерпретуватись через призму змін, пов’язаних із вступом до ЄС, та застосовуватись в частині, яка не суперечить цим змінам.
Суд вказує, що по суті ці зміни мали наслідком те, що окремі положення Конституції стали несумісними із правом Європейського Союзу. Виходячи з цього, положення національної Конституції застосовуються тільки в тій частині, в якій вони не суперечать законодавству ЄС або щодо питань, які це законодавство не регулює.
Ті положення Конституції, які суперечать законодавству Європейського Союзу, зупиняють свою дію. Відповідно законодавство ЄС має перевагу над усіма національними законами, а в тому числі і Конституцією.

Відповідаючи на поставлені питання Верховний Суд вказує, що враховуючи наведене він зобов’язаний тлумачити положення Конституції у їх взаємозв’язку із відповідним законодавством ЄС.
Оскільки Договір про функціонування ЄС відводить питання монетарної політики і обороту євро до виключних повноважень Європейського центрального банку, то стаття 111 Конституції (щодо виключних повноважень національного центрального банку здійснювати емісію крони) суперечить в цій частині законодавству ЄС, а відтак не підлягає застосуванню. Відповідно Суд також зазначає, що центральний банк після приєднання Естонії до єврозони може здійснювати емісію євро тільки в обсягах і з дозволу, визначених Європейським центральним банком. При цьому євро має бути єдиною валютою на території Естонії.

Верховний Суд окремо зауважує, що стаття 109 Договору про функціонування ЄС зобов’язує держави привести своє внутрішнє законодавство у відповідність до законодавства ЄС, зокрема в частині функціонування центральних банків. Суд вказує, що Естонія виконала вимоги цієї статті, оскільки Конституція Естонії дозволяє її тлумачення у спосіб, який не суперечить законодавству Європейського Союзу.

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль