Поличко Т.І. Верховенство конституційних норм у національній системі права: порівняльно-аналітичне дослідження (автореферат)

Робота присвячена комплексному дослідженню конституційних правовідносин у сфері конституційного правотворення, конституційного
контролю, а також системи конституційно-правових норм, принципів та
цінностей. Обґрунтовано низку концептуальних положень, узагальнень та
висновків. Проведено порівняльне дослідження, використовуючи ідеологію мистецтва, щоб наповнити ідеологію права новим змістом. Визначено, що конституційна правотворчість як самостійний інститут, є одним із різновидів конституційного процесу.
Обґрунтовано ідеї та пропозиції щодо закріплення на конституційному рівні статусу суб’єкта схвалення змін до конституції конституантою - Установчими Зборами або Конституційною Асамблеєю, але в жодному разі його статус не може зводитись лише як до консультативно-дорадчого органу.
Здійснене методологічне дослідження щодо з’ясування юридичної природи актів конституційного судочинства. Виокремлено пропозиції щодо розвитку інституту конституційної скарги з урахуванням світового досвіду. Обґрунтовано пропозиції щодо виокремлення судової аргументації (у судах конституційної та загальної юрисдикції), з притаманними тільки їй особливими ознаками, що не заміняється лише юридичним тлумаченням. Запропоновано авторське визначення юридичної аргументації як усного або письмового способу переконання суб’єктів правовідносин на основі права, його принципів та цінностей, що здійснюється шляхом доказування, тлумачення, обґрунтування, оцінювання з урахуванням мотивів, тверджень, гіпотез, пропозицій, фактів, із застосуванням юридичної термінології або без такої, з метою впливу на думки, погляди чи переконання іншої особи.

Автор Поличко Т.І.
Рiк видання 2020
Мова українська
Кiлькiсть сторiнок 20
Кiлькiсть скачувань 6
Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль