Бiографiя користувача

Сайт КОНСТИТУЦІОНАЛІСТ є інформаційною платформою, що об’єднує тих, хто не просто цікавиться конституційно-правовим порядком денним, але й бере участь у його формуванні та практичній реалізації як діяльний актор. Наша спільнота – це передусім, науковці (від аспірантів до академіків), практики (від юрисконсультів до суддів), а також студенти-випускники літніх шкіл з конституційного права.

З огляду на те, що засновники обстоюють принципи та цінності конституціоналізму, був визначений цілком демократичний вектор політики розвитку сайту – відкритість, вільне спілкування, плюралізм думок та поглядів, конструктивна критика, відповідальність та доброчесність. Тож кожен користувач вільно може заповнювати більшість розділів сайту та брати участь в обговоренні змісту як своїх матеріалів, так і всього іншого контенту.

Спільнота конституціоналістів не має формалізованих об’єднань, але створення цього сайту є спробою інституційного оформлення активних представників способом єднання, обміну ідеями та думками, підтримання зв’язків та розширення кола спілкування зацікавлених через плетіння нових конституційних мережив.