Виборчі спори в Україні: конституційно-правовий аспект (автореферат)

Актуальність теми. В умовах сьогодення забезпечення конституційного права громадян України на участь в управлінні державними справами, вільно
обирати та бути обраними є обов’язком держави та має пріоритетне значення
для України.

Характерною особливістю сучасного виборчого процесу є його конфліктність,
що має прояв передусім у зіткненні взаємно суперечливих інтересів суб’єктів
виборчих правовідносин. Вибори завжди опосередковують конфлікт: конфлікт інтересів, конфлікт політичних програм тощо. Інституційна характеристика виборчого протистояння означає, що воно відбувається у межах правового простору відповідно до вимог законодавства до кожної процедури, кожної дії усіх суб’єктів виборчого процесу. Однак, незважаючи на правове втілення, виборчий конфлікт залишається політичним, а отже, завжди є присутньою ймовірність того, що його розвиток може вийти за правові межі, створити політичну і навіть призвести до державної кризи.

Посилення напруги у ході виборчого процесу призводить не тільки до
примноження виборчих конфліктів між суб’єктами виборчих правовідносин, але й до порушення виборчих прав громадян України. Саме тому набуває важливого значення аналіз накопиченого досвіду врегулювання виборчих спорів за допомогою адміністративного розгляду, а також вирішення в судовому порядку. Зазначене актуалізує дослідження не тільки виборчого спору як явища правової реальності, але й як діяльність щодо запобігання та врегулювання виборчих спорів, яка є одним з інструментів зниження суспільної напруги під час виборчого процесу.

Проблемам виборів присвячено численні науково-практичні та науково-
теоретичні доробки українських правників. Проте однією з найбільш актуальних у сучасній українській науково-юридичній думці та конституційно-правовій практиці залишається питання формування та законодавчого закріплення реального та ефективного порядку врегулювання виборчих спорів.

Цінність дослідження виборчих спорів обумовлена модернізацією виборчого
законодавства України, а також пов’язана з динамікою суспільних та політичних процесів, викликаних або зумовлених євроінтеграційними прагненнями та триваючою демократизацією державного буття.

На теперішній час у суспільстві існує об’єктивна потреба у комплексному
конституційно-правовому дослідженні виборчих спорів та запровадженні
ефективної превенції їх виникнення і засобів ефективного врегулювання в Україні.

Автор Ольга Лещенко
Рiк видання 2020
Мова українська
Кiлькiсть сторiнок 24
Кiлькiсть скачувань 2
Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль