10 червня відбудеться V Міжнародний правничий форум «Права людини та публічне врядування в сучасних умовах»

Метою форуму є залучення до наукового диспуту вітчизняних та закордонних фахівців у сфері захисту прав людини, забезпечення механізмів реалізації прав і свобод людини органами публічної влади в умовах війни.

Форум відбудеться 10 червня 2022 року в он-лайн режимі. Після реєстрації кожен учасник отримає запрошення та програму форуму електронною поштою.

Тематичні напрями роботи форуму:

  • Права людини – основоположний пласт Конституцій;
  • Судовий захист прав та свобод людини в умовах правового режиму воєнного стану;
  • Захист прав людини публічною адміністрацією в сучасних умовах;
  • Кримінальна юстиція в умовах правового режиму воєнного стану.

За підсумками роботи форуму 30 червня 2022 року буде розміщено е-збірник тез на веб-сторінці (https://law.chnu.edu.ua) юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Робочі мови форуму: українська, англійська.

Форма участі: очна і онлайн.

Для участі в роботі форуму необхідно зареєструватись до 10 червня 2022 року за наступним посиланням:https://forms.gle/uTPdiaprfQ56fiVb7

Регламент виступів учасників форуму

Доповіді – до 10 хв.

Відповіді на запитання – до 5 хв.

Календар форуму

                  10 червня 2022 року (за Східно-Європейським часом)
9 30 – 10 00реєстрація учасників форуму
1000 – 1100відкриття форуму, вітальні слова
11001300пленарне засідання
1300  - 1330 1330 – 1630 1630 – 1700  перерва пленарне засідання підведення підсумків
  

                                        Організаційний комітет

Петришин Роман – д.ф.-м.н., професор, ректор Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Україна

Вдовічен Віталій – д.ю.н., доцент, декан юридичного факультету, Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Україна

Бортняк Валерій – к.ю.н., доцент, ректор Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, Україна

Лученко Дмитро – д.ю.н., професор, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна

Пижова Марина – д.ю.н., виконувачка обов’язків проректора з наукової роботи та рекрутації Державного податкового університету (Україна)

Коломоєць Тетяна – д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету, Україна

Ольшовська Андреа – доктор філософії, професор, декан юридичного факультету, Трнавський університет, Словацька Республіка

Кунчев Йонко – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Варненського вільного університету імені Чорноризця Храбра, Болгарія

Ігнатеску Камелія– доктор філософії, професор, декан юридичного факультету та адміністративних наук, Сучавський університет Штефана чел Маре, Румунія

Адріан Стойка – хабілітований доктор права, професор, декан юридичного факультету і адміністративних наук Університету Овідія в Констанці, Румунія

Зеган Ремус – хабілітований доктор права, віце-президент Сенату Морського університету Констанци, Румунія

Бринза Сергій –хабілітований доктор права, професор, декан факультету права, Молдовський державний університет, Молдова

Баулін Юрій професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, голова ГО "Всеукраїнська асоціація кримінального права", голова робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України, академік НАПрН України, України

Колпаков Валерій – д.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету, Україна

Курило Володимир – д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, академік Національної академії наук вищої освіти України та Академії адміністративно-правових наук, заслужений юрист України, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України, Україна

Бенедикт Гарцль – д.ю.н., магістр, старший науковий співробітник Центру східно-європейського права, Університет Граца ім. Карла і Франца, Австрія

Вольфганг Борк - суддя адміністративного суду у відставці (з правом участі у розгляді судових справ) землі Берлін-Бранденбург, фундатор Центру німецького права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Німеччина

Ботнару Стела – д.ю.н., доцент, заступник декана юридичного факультету Молдовського державного університету, Молдова

Васіле Дрегіч – професор факультету права та адміністративних наук Університет Овідія в Констанци, Румунія

Коларов Емануіл –д.ю.н., доцент кафедри адміністративного права та процедур, адвокат, завідувач кафедри публічного права Русенського університету ім. Ангела Кинчева, Болгарія

Діхтієвський Петро – д.ю.н., професор, академік Національної академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри адміністративного права та процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

Кобилецький Микола – д.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Україна

Коваль Микола – к.ю.н., професор кафедри адміністративного права, процесу та митної безпеки, полковник податкової міліції, Університет державної фіскальної служби України, Україна

Жаровська Галина – д.ю.н., доцент, завідувачка кафедри кримінального права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Україна

Гаврилюк Руслана – д.ю.н., доцент, завідувачка кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Україна

Ковбас Ігор – д.ю.н., доцент кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Україна

Ющик Олена – к.ю.н., доцентка кафедри кримінального права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Україна

Торончук Іван – к.ю.н., доцент, кафедри Європейського права та порівняльного правознавства юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Україна

Бабін Ігор – к.ю.н., доцент, кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича

Крайній Павло – асистент кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича

Вимоги до оформлення тез:

          Обсяг тез – до 5 сторінок.

Оформлення текстів: формат А-4, поле верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см, шрифт – Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Назва тези – курсивом посередині рядка.

Нижче, через 2 інтервали, праворуч – науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали автора, назва установи, де працює чи навчається автор.

Далі, через 2 інтервали – текст.

Список використаних джерел (без повторів) оформляється в кінці тексту під назвою «Список літератури».

Зноски вказуються в тексті у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки (сторінок).

Для бажаючих включити тези в е-збірник, необхідно надіслати їх до 1 червня 2022 року на адресу оргкомітету за електронною адресою p.krayniy@chnu.edu.ua. При цьому необхідно вказати назву тез із зазначенням прізвища автора (напр., Петренко_тези.doc).

Участь у Форумі та розміщення тез є безкоштовним. За бажанням, учасник може сплатити благодійний внесок у довільному розмірі. Усі кошти, одержані від учасників у якості благодійного внеску будуть направлені на допомогу Збройним силам України.

Реквізити для оплати учасників з України:

Банк: АТ КБ «ПриватБанк»

Номер картки: 4149 6090 0902 2007

Отримувач: Ткач Анна Олександрівна

Призначення платежу: організаційний внесок за участь у конференції.

Контакти: (0372) 509438; +380950891590 (Viber)

Призначення платежу: організаційний внесок за участь у Форумі.

Реквізити для оплати закордонних учасників:

Banc of beneficiary: JSC CB Privatbank

Account: 5168 7520 1454 4889

IBAN: UA313052990262036400932339793

Beneficiary: Olena Yushchyk

Purpose of payment: organizational contribution for participation in the Forum.

Контактні особи:

Крайній Павло – +380956322359 (Viber, WhatsApp)

e-mail: p.krayniy@chnu.edu.ua

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль