18 червня відбулась науково-практична онлайн-конференція «Принцип поділу влади та його гарантування органами конституційного судочинства»

З нагоди 25-ї річниці Конституції України 18 червня відбулася третя науково-практична онлайн-конференція на тему: «Принципи поділу влади та його гарантування органами конституційного судочинства». Повідомляє відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

Науковий захід,  участь в якому взяли судді Конституційного Суду України, судді Конституційного Суду України у відставці, члени Науково-консультативної ради КСУ, науково-академічна спільнота, іноземні експерти та юристи-практики, організований Конституційним Судом України спільно з Національною академією правових наук України, Львівським національним університетом імені Івана Франка за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні.

Вітаючи учасників конференції,  заступник Голови Конституційного Суду України, доктор юридичних наук,  член-кореспондент НАПрН України Сергій Головатий висловив слова вдячності вітчизняним та міжнародним експертам, які взяли участь у заході, зазначивши, що вони є постійними і надійними партнерами Конституційного Суду України. 

Сергій Головатий звернувся до історичних аспектів сутності явища “конституціоналізм”. Він підкреслив, що першим класичним актом, в якому було втілено в юридичному вимірі філософську доктрину природного права стала Декларація прав людини і громадянина 1789 року. Зокрема, він навів статтю 16 цього документа,  в якій зазначено, що суспільство, в якому гарантію прав не забезпечено або поділу влади чітко не встановлено, не має конституції.

За словами Сергія Головатого, у Конституції України втілено ідеї природного права, які й вимагають поділу влад задля забезпечення гарантії практичної реалізації людських прав, які є одним з ядрових складників конституціоналізму. Водночас він зазначив, що Конституція України має пройти перевірку практикою, тож саме сьогоднішній захід і сприятиме аналізу Українського Засадничого Закону з точки зору реалізації принципу поділу влад. 

Доцент кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, заступник Голови Науково-консультативної ради Конституційного Суду України, доктор юридичних наук Сергій Різник наголосив, що принцип поділу влади є фундаментальним. Він запевнив, що засади верховенства права, правовладдя, захисту прав людини, впровадження цих правових конституційних принципів та цінностей в реальну практику є пріоритетним для наукової спільноти.

У вступному слові судді Конституційного Суду України у відставці, кандидата юридичних наук, доцента, доктора права, наукового консультанта з правових питань Українського центру економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова Петра Стецюка йшлося, зокрема, про окремі аспекти діяльності органу конституційної юрисдикції і наукового співтовариства, яка спрямована на утвердження України як суверенної, соціальної, демократичної держави.

Перший віце-президент Національної  академії правових наук України, професор кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член Науково-консультативної ради Конституційного Суду, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Володимир Журавель зазначив, що поділ влади є одним із визначальних засадничих принципів розбудови демократичної правової держави. За його словами, принцип поділу влад має бути чітко законодавчо унормований і гарантований органами конституційного судочинства задля унеможливлення зазіхань та порушення з боку будь-якої гілки влади.

Про мету, якій слугує принцип поділу влади, зазначив національний радник з юридичних питань Координатора проектів ОБСЄ в Україні Олександр Водянніков. За його словами, глобальної ідеї поділу влад немає, кожна країна по різному підходить до його реалізації, тож важливо, аби Україна мала власну чітку  модель принципу поділу влад.

Суддя Конституційного Суду України, кандидат юридичних наук Галина Юровська, яка модерувала захід, подякувала його організаторам та наголосила на змістовності та професійності висновків, наданих науковцями за запитами Конституційного Суду України.

Під час двох сесій науково-практичної конференції учасники обговорили питання конституційних основ функціонування державної влади в Україні.

У доповіді „Між правом і законом: теорія і практика розподілу влад в Україні“  професора кафедри філософії і права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ,  судді  Конституційного Суду України у відставці, доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України Михайла Костицького та старшого наукового співробітника, доктора юридичних наук Наталії Кушакової-Костицької було розкрито генезу розвитку ідеї розподілу влад, проаналізовано природу влади у філософсько-правовій площині.

Михайло Костицький зазначив, що влада є домінування, управління, керування, вимагання підпорядкування і її ніколи не буває достатньо, оскільки прагнення до влади є психофізіологічним мотивом. Професор охарактеризував стан щодо розподілу владних повноважень в Україні та окреслив низку проблем, пов’язаних із небажанням кожної гілки влади позбутися зазначених повноважень або ними ділитися. 

У свою чергу Наталія Кушакова-Костицька наголосила, що не дивлячись на здебільшого задекларований характер принципу розподілу влад, необхідно його максимально дотримуватись задля подальшого розвитку демократії та запобігання авторитаризму  в сфері державного управління.

Професор Регенсбурзького університету „Separation of powers and Constitutional Justice“ Райнер Арнольд у доповіді “Поділ влади та конституційне правосуддя” закцентував увагу на принципі “верховенства права” як важливого елементу системи цінностей. За словами професора, конституційна юрисдикція не порушує принципу поділу влади, вона навпаки допомагає, як елемент верховенства права.

Поділ влади в українському та європейському розумінні, його природу та складові розглянув у своїй доповіді „Належне урядування як основа утвердження принципу поділу державної влади” старший науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, член Науково-консультативної ради Конституційного Суду України, кандидат юридичних наук Микола Сірий.

Доповідач відзначив, що поділ влади є сьогоднішньою реальністю цивілізованого світу. На його переконання, влада повинна бути максимально розподілена в суспільстві, розподілена на рівні економічної можливості, підкріпленої громадянської активності та різноманітних форм владної реалізації. Пригадуючи перше рішення Конституційного Суду України щодо депутатського статусу та несумісності депутатського мандату з іншими видами діяльності, промовець зазначив, що воно стосується також розподілу влад, та визначає місце кожної гілки влади в загальному державному механізмі. 

Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Олена Бориславська відзначила, що Конституційний Суд як орган конституційного правосуддя є найважливішим інституційним засобом та інструментом імплементації  принципу поділу державної влади.

У своєму виступі вона детально зупинилася на проблемах поділу державної влади, її відображення в практиці Конституційного Суду України, а також проаналізувала окремі аспекти гарантування цього принципу в процесі здійснення Судом конституційного контролю за внесенням змін до Конституції України. 

Суддя Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Василь Лемак висловив свої погляди щодо конституційного принципу поділу влади, зокрема, відзначивши, що цей принцип є обов’язковим і для судової влади. У кожному конституційному рішенні, наголосив промовець, необхідно шукати баланс, де закінчується судова стриманість і починається судовий активізм.

Чітка юридична позиція Конституційного Суду України визначена у його рішенні про неконституційність закону про всеукраїнський референдум, де зазначається, що народ маючи суверенну прерогативу щодо здійснення установчої влади, та враховуючи те, що сама конституція є продуктом цієї установчої влади, означає, що Конституція є обов’язковою і для народу, як суб’єкта влади. Народ може внести зміни до Конституції України, зазначив суддя, але впорядку визначеному самою Конституцією.

Василь Лемак також наголосив на важливості правильного визначення предмета і об’єкта конституційного контролю під час превентивної перевірки законопроєктів, якими вносяться зміни до Конституції України.  Він зазначив, що у цьому контексті важливо проаналізувати питання розуміння прав людини, які, на його переконання, є інституційними інструментами їх захищеності. 

Суддя звернув увагу, що  механізм пов’язаний з перевіркою законопроєктів на відповідність статтям 157 і 158 Конституції України зумовлює захист ядра Конституції України - певного набору цінностей, серед них головні - права людини, які підлягають безумовному захисту. 

Про етапи введення принципу поділу влад у Конституцію Республіки Польща, особливості його застосування та практику Конституційного трибуналу Республіки Польща щодо розгляду цієї категорії справ розповів керівник департаменту конституційного права Університету кардинала Стефана Вишинського, суддя Конституційного Трибуналу Республіки Польща у відставці, спеціальний радник Конституційного Суду України, професор Мірослав ГранатСистема урядування в Польщі, зазначив він, заснована на розподілі та балансі між законодавчою, виконавчою і судовою владами. Аналізуючи судову практику, Мірослав Гранат акцентував увагу на необхідності розпізнавати реальні спори та ті, які створюються урядом штучно.

Суддя Конституційного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, доцент, доктор права, науковий консультант з правових питань Українського центру економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова Петро Стецюк звернув увагу учасників дискусії на засади реалізації принципу поділу влад. У своєму виступі він розкрив питання ролі Конституційного Суду України у контексті дотримання принципу поділу влади, зазначивши, що орган конституційного контролю є гарантом дотримання і гарантування фундаментального конституційного принципу.

На конституційних цінностях в аргументації рішень конституційних судів акцентувала увагу завідувач кафедри процесуального права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, член Науково-консультативної ради Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор Оксана Щербанюк. Вона вважає, що від Конституційного Суду залежить захист і правова охорона принципу поділу влад, адже саме Суд є провідником єдиної правової ідеології та наповнює цей принцип реальним змістом.

Професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету ім. Івана Франка, доктор юридичних наук, професор Оксана Грищук, серед іншого, розповіла про практику конституційних судів щодо захисту конституційних цінностей, проаналізувавши практику Конституційного Суду України. Окрім цього, вона розкрила питання ієрархії конституційних цінностей.

Під час заходу також виступив кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Любомир Летнянчин.

За результатами обговорення учасники конференції дійшли висновку про те, що кожен громадянин має чітко усвідомлювати важливість положень Конституції України як фундаменту для будівництва незалежної, справедливої і демократичної держави, яка забезпечує гідне життя кожного.

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль