24 червня проведено заключну міжнародну науково-практичну конференцію”Конституція 1996 року: Україна в системі координат європейського конституціоналізму”

У межах проведення Міжнародної науково-практичної конференції „Конституція 1996 року: Україна в системі координат європейського конституціоналізму” 24 червня 2021 року відбулося дві сесії, під час яких учасники обмінялися думками щодо питань становлення вітчизняного конституціоналізму, удосконалення діяльності конституційної юстиції, ефективності захисту прав людини і громадянина. Головував на сесіях міжнародного наукового заходу Сергій Головатий. Повідомляє відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

Викладач кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, суддя Конституційного Суду України у відставці Микола Козюбра виступив з доповіддю “Основні цінності європейського конституціоналізму та їх втілення в Конституцію України: досягнення та виклики”. У своєму виступі промовець акцентував увагу на становленні конституціоналізму в Україні, зокрема на доктринальних підходах, покладених в основу конституціоналізму.

Конституція України, наголосив промовець, була позитивно оцінена міжнародним і європейським співтовариством. На його переконання, Конституція України в сучасному її вигляді є “стандартною європейською конституцією”, що ґрунтується переважно на ліберальних цінностях, як-от: повага до людської гідності, механізм стримування і противаг тощо. 

Микола Козюбра підкреслив, що ідеальних текстів конституції у світі не існує, і Конституція України в цьому плані не є винятком: у окремих її положеннях “відчувається відбиток попередньої радянської епохи”.

Професор стверджує, що основні зусилля в питанні становлення конституційного порядку в Україні мають бути зосереджені на неухильному виконанні Основного Закону  та його дотримання всіма органами державної влади і посадовими особами.

Суддя Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Віктор Городовенко представив доповідь «Доктрина “margin of appreciation” («простір обдумування») у практиці Конституційного Суду України».

Суддя зазначив, що доктрина „margin of appreciation“ відома в європейській правовій думці як доробок прецедентної практики Європейського суду з прав людини. Як наголосив промовець, ЄСПЛ вважає, що він у своїх рішеннях не має наміру нав’язувати будь-яку конкретну модель державам-учасницям щодо процедур, компетенції, інших повноважень державних органів, оскільки такі питання можуть стосуватися важливих та делікатних аспектів справедливості та досягнення балансу.

Посилаючись на міжнародну статистику Віктор Городовенко повідомив, що „margin of appreciation“ була використана більше ніж у 700 рішеннях ЄСПЛ, що в широкому сенсі означає простір для маневру, який страсбурзькі інституції були готові надати національним органам влади при виконанні своїх обов’язків за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

Суддя Конституційного Суду України також зазначив, що доктрина „margin of appreciation“ вивчається і в національному праві та позначається „доктриною політичного питання“ та „доктриною поля розсуду держави“; а також „доктриною свободи розсуду“, однак зазначена доктрина також не має однозначного розуміння.

Завідувач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор Анжеліка Крусян виступила з доповіддю на тему: «Конституція України та принципи європейського конституціоналізму». Вона, серед іншого, розкрила зміст принципу верховенства права, а також проаналізувала рішення Конституційного Суду України, у яких розкрито цей конституційний принцип.

Про реалістичні та популістські оцінки (вітчизняні й зарубіжні) Конституції України 1996 р. і практики її застосування розповів доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, суддя Конституційного Суду України у відставці Михайло Костицький. Він звернув увагу присутніх на оцінки, які надавалися Конституції України після її ухвалення. За словами Михайла Костицького, Основний Закон держави не є досконалим, однак, на його переконання, Конституція України є однією з тих, яка найменше потребує змін. 

У своєму виступі Михайло Костицький зазначив, що оцінки Конституції поділяються на реалістичні й популістські, водночас він додав, що популізм - інструмент політичний. На переконання доповідача, Конституційний Суд не повинен удаватися до популізму, натомість він має залишатися в рамках Конституції та захищати її.

Професор, доктор, Голова Конституційного Суду Литовської Республіки (2014–2021 рр.) Дейнюс Жалімас привітав учасників конференції з 25-ю річницею Конституції України. У своїй доповіді “Європеїзація конституції” Дейнюс Жалімас розкрив питання верховенства конституції відносно міжнародного права, а також розповів про конституційні принципи в контексті європеїзації конституції.

Президент Конституційного суду землі Рейнланд-Пфальц Федеративної Республіки Німеччина, Президент Вищого Адміністративного суду землі Рейнланд-Пфальц ФРН Ларс Брокер представив доповідь «Конституційний Суд України: актор у європейському просторі засадничих прав». Промовець наголосив на важливості обраної тематики заходу та зазначив, що саме координати визначають напрям та орієнтири. Європейський конституційний простір є надбудовою своєрідного простору основоположних прав, що базується, зокрема, на механізмах й інструментах їх реалізації. Він відзначив важливість діалогів між конституційним судом та іншими судовими установами. 

Директор з прав людини Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Крістоф Пуарель наголосив на важливості зміцнення принципів європейської конституційної спадщини шляхом імплементації рішень Європейського  суду з прав людини. У своїй промові він підкреслив роль та вплив  практики Комітету Міністрів Ради Європи.

Федеральний суддя США Богдан Футей у своєму виступі розкрив тематику реалій верховенства права та судової незалежності. На його переконання, верховенство права є наріжним каменем у сприянні демократії в усьому світі, а демократія, у свою чергу, забезпечує кращі умови життя. Він зупинився на окремих характеристиках верховенства права, що є найважливішими.

Керівник відділу верховенства права Бюро демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ Геннадій Барба виступив з темою: «Конституції та верховенство права в регіоні ОБСЄ». 

Він, зокрема, акцентував увагу присутніх на ролі органів конституційної юрисдикції в аспекті захисту конституційних прав громадян в умовах пандемії COVID-19. Окремо Геннадій Барба наголосив на важливості незалежності суду та повідомив про діяльність ОБСЄ в аспекті зміцнення демократії та незалежності суду.

Підбиваючи підсумки, Сергій Головатий наголосив на важливості проведення чотирьох конференцій до 25-річчя Конституції України та подякував співорганізаторам і учасникам за плідну роботу.

На завершення заходу було відзначено переможців телеконкурсу “Нова генерація” з конституційного права Мельника Дмитра і Софію Чорній.

Переглянути відеозапис.

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль