25 листопада в Інституті держави і права НАН України відбувся Міжнародний науковий полілог «Парламентаризм в Україні у світлі розвитку української державності», який присвячено до 30-річчя незалежності України

Організатори: Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, ОБСЄ, Асоціація правників України.

У заході передбачена участь провідних вчених-державознавців науково-дослідних установ, викладачів закладів вищої освіти, народних депутатів України, зарубіжних вчених-юристів, відповідальних працівниів органів державної влади, молодих вчених, аспірантів, представників громадянського суспільства.

Під час зустрічі науковці обговорили ряд питань:

  • Історичні етапи формування національної державності в Україні.
  • Методологічні засади становлення та розвитку вітчизняного парламентаризму.
  • Конституційно-правовий статус Верховної Ради України та проблеми його удосконалення.
  • Парламентський контроль та парламентська етика.
  • Роль юридичної науки у розвитку української державності та парламентаризму.

ПРОГРАМА ЗАХОДУ

ЧасЗаходи
08:30 – 10:00Реєстрація учасників Полілогу Тестування (експрес) учасників Полілогу на захворювання COVID-19 Вітальна кава
10:00 – 11:00Церемонія відкриття роботи Полілогу Вітальні промови Шемшученко Юрій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького Рьольке Карін, Старший координатор програм офісу Координатора Проєктів ОБСЄ в Україні Дніпров Олексій Сергійович, доктор юридичних наук, Заступник Керівника Офісу Президента України Пирожков Сергій Іванович, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, віце-президент Національної академії наук України Костін Андрій Євгенович, народний депутат України, Голова Комітету з питань правової політики Верховної Ради України (ZOOM-трансляція) Совгиря Ольга Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, народний депутат України ХІ скликання, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, постійний представник Верховної Ради України в Конституційному Суді України Лемак Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, суддя Конституційного Суду України Петришин Олександр Віталійович, доктор юридичних наук, професор, Президент Національної академії правових наук України, академік НАПрН України, завідувач кафедри теорії та філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Гетьман Анатолій Павлович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (ZOOM-трансляція)
11:00 – 11:15Перерва
11:15 – 12:45СЕКЦІЯ I УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ: НОВІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ, ВИТОКИ, ДЖЕРЕЛА ТА ФОРМИ ІСНУВАННЯ
 Модератор: СКРИПНЮК Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
 ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ГОЛОВКО Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, Проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
 УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ: ВИТОКИ, ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БОЙКО Ігор Йосипович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (ZOOM-трансляція)
 ПРО ПЛАНУВАННЯ, КООРДИНАЦІЮ ТА СТИМУЛЮВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ЯРМИШ Олександр Назарович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, президент Міжнародної асоціації істориків права
 ПРО ЗНАЧЕННЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ І ПРАВОТВОРЕННІ УСЕНКО Ігор Борисович, кандидат юридичних наук, професор, завідувач відділом історико-правових досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
 "ПОЛОН" УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В ІМПЕРСЬКИХ СХЕМАХ ХІХ-ХХІ СТ. АЛФЬОРОВ Олександр Анатолійович, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України НАН України
 ПРОБЛЕМИ ПРАВОНАСТУПНОСТІ ТА ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОТВОРЕННІ ІВАНОВА Анастасія Іванівна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, докторант Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
12:45 – 13:00Перерва на каву
13:00 – 14:30СЕКЦІЯ IІ ДЕМОКРАТИЧНА, ПРАВОВА, СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ВИКЛИКИ, СТРАТЕГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ
 Модератор: ПЕТРИШИН Олександр Віталійович, доктор юридичних наук, професор, Президент Національної академії правових наук України, академік НАПрН України, завідувач кафедри теорії та філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 ПРО НАУКОВІ ОСНОВИ АНТИКРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ (КОНЦЕПЦІЯ "ЩИТА І МЕЧА") КОСТЕНКО Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділом проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, академік НАПрН України
 ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ОНІЩЕНКО Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
 ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ПАРХОМЕНКО Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, вчений секретар Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
 ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ КРАСОВСЬКИЙ Костянтин Юрійович, адвокат, к.ю.н., Секретар Ради з питань судової реформи (2014 – 2019), MPA (Syracuse University), радник Юридичної Компанії LCF, керівник практики взаємодії з державними органами та конституційного права
 ПАРЛАМЕНТ УКРАЇНИ ЯК ФУНДАТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ЛУК’ЯНОВ Дмитро Васильович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 РОЛЬ НАУКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ АНДРІЙКО Ольга Федорівна, доктор юридичних наук, професор,член-кореспондент НАПрН України, завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
 РОЛЬ АДВОКАТУРИ У СТВЕРДЖЕННІ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ДЕМОКРАТІЇ В СУСПІЛЬСТВІ КУХНЮК Дмитро Володимирович, адвокат, кандидат юридичних наук, доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, керуючий партнер Адвокатського об’єднання "Мельник, Кухнюк і Партнери"
 ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ЯК ДОМІНАНТА В РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ ТА ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ ПРАКТИКИ ШУТАК Ілля Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри права ЗВО “Університет Короля Данила”
 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІЩУК Сергій Іванович, доктор юридичних наук, директор Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського Національного університету "Острозька академія"
14:30 – 15:30Обід
15:30 – 17:00СЕКЦІЯ IIІ УКРАЇНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В ХХІ СТОЛІТТІ: ВИКЛИКИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД
 Модератор: ВОДЯННІКОВ Олександр Юрійович, LLM, к.ю.н., національний радник з юридичних питань, керівник відділу верховенства права Координатора проектів ОБСЄ в Україні
 ЕКСПЛІЦИТНІ ТА ІМПЛІЦИТНІ УСТАНОВЧІ ПОВНОВАЖЕННЯ ПАРЛАМЕНТУ ВОДЯННІКОВ Олександр Юрійович, LLM, к.ю.н., національний радник з юридичних питань, керівник відділу верховенства права Координатора проектів ОБСЄ в Україні
 УКРАЇНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОЛОДІЙ Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, директор Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 ПАРЛАМЕНТАРИЗМ – ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ СТАВНІЙЧУК Марина Іванівна, кандидат юридичних наук, Член Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) 2009 -  2013 рр., Віце-президент Світового Конгресу українських юристів
 РЕФОРМУВАННЯ ПАРЛАМЕНТУ В УКРАЇНІ ЯК ШЛЯХ ДО СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІНСТИТУЦІЇ ЩЕРБАНЮК Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри процесуального права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 ПАРЛАМЕНТ У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ: РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КРУСЯН Анжеліка Романівна, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М. Корецького
 ВИКЛИКИ, ЗДОБУТКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ ШУМЛІНА Альона Олександрівна, асоційована партнерка, керівниця практики стратегічних комунікацій Hillmont Partners
17:00 – 17:30Закриття роботи Полілогу
17:30 – 18:00Дружнє спілкування за кавою
Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль