26 березня відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Сергія Різника

Захист дисертації відбудеться 26 березня 2021 року о 12:00 на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.

Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрНУ ШЕВЧУК Станіслав Володимирович

Офіційні опоненти:

БАРАБАШ Юрій Григорович, доктор юридичних наук, професор,
проректор з навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент НАПрНУ

СОВГИРЯ Ольга Володимирівна, доктор юридичних наук, професор,
народний депутат України, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, постійний представник Верховної Ради України в Конституційному Суді України

САВЧИН Михайло Васильович, доктор юридичних наук, професор,
директор Науково-дослідного інституту порівняльного права та міжнародного права ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Автореферат можна завантажити тут.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України за адресою: 01001, м. Київ,
вул. Трьохсвятительська, 4.

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль