Філософсько-правові виміри доказування в конституційному судовому процесі

Шаптала Н. К. Філософсько-правові виміри доказування в
конституційному судовому процесі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за
спеціальністю 12.00.12 «філософія права». Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2019.

Дисертація присвячена дослідженню філософсько-правових засад та
процесуальних вимог щодо формування доказової бази під час розгляду справ з питань, що належать до юрисдикції конституційного судочинства як форми захисту прав і свобод людини і громадянина.

Автор Шаптала Наталя Костянтинівна
Рiк видання 2019
Мова українська
Кiлькiсть сторiнок 423
Кiлькiсть скачувань 11
Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль