IV Міжнародна науково-практична конференція «Захист виборчих прав адміністративними судами в Україні» (1 -2 липня 2021 року, онлайн)

Органiзатор: Громадянський центр правових ініціатив
Дата проведення: 01/07/2021 - 02/07/2021
Мiсто: онлайн
Адреса: онлайн
Час початку: 15:36
Вартiсть: Безкоштовно
Номер телефону: Бабушкіна Наталія Іванівна, тел. +380 44 280 95 60, вн.тел. 133.
Email: conference_admin2021@ukr.net
Сайт: -

Організатор: Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду
Основні тематичні напрями Конференції:
І. Вибори як форма народовладдя в Україні: матеріально-правовий аспект
1. Вибори як форма безпосереднього волевиявлення Українського народу
2. Новий Виборчий кодекс України - засадничий акт матеріального виборчого законодавства України
3. Принципи виборчого права
4. Напрями вдосконалення виборчого законодавства України
5. Міжнародні правові стандарти у сфері виборчого права
II. Судовий захист основних виборчих прав громадян
1. Право голосу та його захист адміністративними судами
2. Судовий захист пасивного виборчого права
3. Правова природа виборчого процесу, виборчого спору, виборчої справи
4. Адміністративна юрисдикція спорів, пов'язаних з виборчим процесом
5. Адміністративно-процесуальна правосуб'єктність учасників судового процесу, їхнє представництво під час розгляду виборчих спорів
6. Темпоральний аспект виборчого процесу: матеріальні та процесуальні строки
7. Установлення судового контролю щодо виконання рішень у виборчих справах
8. Зловживання процесуальними правами учасниками виборчого спору
III. Особливості розгляду окремих категорій справ, пов'язаних з виборчим процесом
1. Судовий перегляд дискреційних повноважень Центральної виборчої комісії і територіальних виборчих комісій
2. Спори, пов'язані з проведенням передвиборної агітації, діяльністю засобів масової інформації у виборчому процесі
3. Спори щодо встановлення результатів виборів
4. Проблеми забезпечення сталості та єдності судової практики з розгляду
виборчих спорів
5. Зарубіжний досвід і практика Європейського суду з прав людини у вирішенні виборчих спорів
До участі в конференції запрошуються науковці, юристи-практики,
представники органів державної влади, працівники судових органів. Робочі мови конференції - українська й англійська.

За бажанням учасник Конференції може обрати одну з таких форм у часті у
заході:
- у режимі реального часу з виступом;
- у режимі реального часу без виступу;
- подання тез для опублікування без під'єднання до онлайн-заходу.
Повідомлення (у довільній формі) про обрану форму участі у Конференції та
підготовлені тези доповіді обсягом до 5 сторінок, оформлені ВІДПОВІДНО до
зазначених вимог, необхідно до 20 квітня 2021 року надіслати на електронну
адресу conference_admin2021@ukr.net
ВАЖЛИВО! Тема (тема листа) повинна містити прізвище учасника.

Зразок оформлення тез доповіді:

iншi заходи
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль