Місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних державах: порівняльно-правові аспекти

У монографії з позиції сучасних наукових поглядів висвітлюються концептуальні проблеми теорії та практики місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних державах. Розкриваються порівняльно-правові аспекти формування муніципального права як галузі права та правової основи місцевого самоврядування. Показана роль і значення місцевого самоврядування в забезпеченні та захисті прав людини. Досліджуються актуальні питання взаємодії місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства. Висвітлюються особливості організації та функціонування місцевого самоврядування в окремих європейських державах. Розглядаються інститути безпосередньої муніципальної демократії в Україні та зарубіжних державах. Аналізується зарубіжний досвід здійснення місцевого самоврядування в окремих сферах місцевого життя. Показана еволюція місцевого самоврядування в сучасному світі в аспекті стійкого (збалансованого) розвитку.
Робляться теоретичні узагальнення та надаються практичні рекомендації щодо розвитку місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні у контексті зарубіжного досвіду.
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти, а також усіх, хто цікавиться питаннями місцевого самоврядування.

Автор Колектив авторів, за заг. ред. доктора юридичних наук, професора О. В. Батанова, доктора юридичних наук, професора О. В.Марцеляка та доктора юридичних наук, професора А. Берлінгуера.
Рiк видання 2020
Мова українська
Кiлькiсть сторiнок 672
Кiлькiсть скачувань 17
Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль