Опубліковано третє видання Бюлетеня «Верховенство права. Права людини»

Запрошуємо правників до третього видання Бюлетеня «Верховенство права. Права людини»:

  • Огляд практики Європейського суду з прав людини 

у справах проти України за період 01.07.2023 – 01.10.2023

  • Огляд практики Європейського суду з прав людини

у справах проти інших держав за період 01.07.2023 – 01.10.2023

  • Посібник із застосування Європейської конвенції

з прав людини під час надзвичайної ситуації (Кримінальне судочинство)

  • Огляд практики ЄСПЛ у сфері захисту судової влади.

Переклади рішень ЄСПЛ, включенні до Бюлетеня, надають відповіді на питання:

  •  чи становить порушення майнового права відмова у ретроспективній виплаті частини заробітної плати, яку не виплачували в зв’язку з дією неконституційного закону, якщо відповідні положення було визнано неконституційними з моменту прийняття рішення Конституційним судом (pro future);
  •  за яких умов повернення раніше наданого майна фізичній особі з фонду публічної власності не буде становити порушення права на вільне володіння майном;
  •  як оцінювати різну практику судів з однакового питання з точки зору наявності порушення права на справедливий суд;
  •  якими не мають бути дискреційні повноваження органу влади та регуляція закону відносно зупинення повноважень судді;
  •  скарги на невиконання яких судових рішень, постановлених проти держави, можуть стати предметом розгляду ЄСПЛ. 

 Бюлетень за посиланням: https://rm.coe.int/bulletin-3-the-rule-of-law-human-rights-09-01/1680ae1f3f


Бюлетень підготовлено за підтримки проєкту Ради Європи «Підтримка судової влади України в умовах війни та післявоєнного періоду».

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль