Принципи виборчого права: доктринальне розуміння, стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні

Монографія присвячена дослідженню системи принципів виборчого права, їх змісту і ролі для галузі виборчого права. Принципи виборчого права розглядаються у контексті загальнотеоретичної проблеми принципів права, їх значення як вищих імперативних правових вимог. Досліджена проблема розкриття змісту «принципів-назв», розв’язання якої пропонується через формулювання правових вимог – складових відповідного принципу. Здійснена систематизація принципів права, які чинять істотний вплив на зміст правового регулювання виборів. Окрім найбільш загального принципу верховенства права, виокремлено групи конституційно-правових принципів представницької демократії, галузеві принципи виборчого права, а також інституційні принципи окремих інститутів виборчого права. 

Зазначені принципи розглядаються у тісному взаємозв’язку з міжнародними виборчими стандартами. Визначено трирівневу структуру міжнародно-правових виборчих стандартів – проголошення принципу-назви зобов’язальним міжнародно-правовим актом, розкриття загального змісту такого принципу авторитетним актом «м’якого права», рекомендаційна ілюстрація «належної практики» реалізації принципу-стандарту у національних правових системах. 

Принципи виборчого права досліджуються в рамках порівняльно-правового підходу. Положення вітчизняного виборчого права розглядаються у порівнянні з відповідними положеннями національного виборчого права Польщі та Російської Федерації, у деяких випадках – інших європейських країн, з урахуванням позиції Венеціанської комісії, БДІПЛ/ОБСЄ, а також практики Європейського суду з прав людини. 

Досліджено зміст і шляхи реалізації принципів загального і рівного виборчого права, вільних, чесних і справжніх виборів. Показано, що принципи прямих та періодичних виборів слід кваліфікувати як конституційно-правові принципи представницької демократії, а не галузеві принципи виборчого права. Розглянуто систему суб’єктивних виборчих прав, розкрито їх зміст у контексті принципів загального і рівного виборчого права. 

Вивчаються окремі складові системи виборчого права – інститути голосування, виборчого процесу та органів адміністрування виборів. Показано місце цих інститутів у системі виборчого права, їх правове значення, сформульовано їх інституційні принципи. 

Заключний розділ присвячено проблемі кодифікації вітчизняного виборчого законодавства як способу реалізації системи принципів виборчого права та стабільності виборчого законодавства. Запропоновано структуру проекту Виборчого кодексу України. 

Видання розраховане на науковців-правознавців, викладачів правничих дисциплін, аспірантів та студентів правничих спеціальностей, фахівців у сфері виборів, усіх, хто цікавиться проблемами виборчого права і проведення виборів.

Автор Ключковський Ю. Б.
Рiк видання 2018
Мова українська
Кiлькiсть сторiнок 908
Кiлькiсть скачувань 2
Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль