Рекомендації тижня

Актуальні питання захисту прав людини в конституційному процесі у контексті глобальних викликів 

У монографії висвітлюються особливості конституційних механізмів захисту прав людини. Досліджено еволюцію, поточний стан і перспективи розвитку механізмів захисту прав людини органами конституційної юстиції, особливості реалізації європейських стандартів верховенства права та судочинства в національних конституційних процесуальних механізмах захисту прав людини, висвітлено роль окремих європейських структур у цих процесах. 

Окрему увагу приділено особливостям становлення в Україні правозахисної складової національного механізму конституційного судочинства.

Монографія призначена для науковців, викладачів, фахівців з конституційного права та правозахисників.

Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації. Том 1

У монографії комплексно досліджено сучасний стан та стратегію формування громадянського суспільства, перспективи його модернізації та подальшого розвитку в контексті європейської інтеграції України.

Аналізуються основні теоретичні та методологічні підходи до вивчення громадянського суспільства, його провідні інститути, сучасне їх конституційно-правове забезпечення та система гарантій функціонування. Особливі акценти зроблено на проблемі забезпечення прав і свобод людини в сучасних умовах та взаємодії інститутів громадянського суспільства і державної влади з погляду створення оптимальних умов для реалізації цих прав і свобод.

Розрахована на політиків, державних службовців, науковців, викладачів та аспірантів, усіх, хто цікавиться сучасними процесами демократизації та розвитку громадянського суспільства в Україні.

Актуальні проблеми конституційного права України. Підручник затверджений МОНУ

У підручнику на підставі узагальнення діючого законодавства та юридичної практики розглянуто поняття та зміст теорії конституціоналізму, предмет, методи, систему і розвиток конституції та її реформування, конституційно-правове становище людини і громадянина в суспільстві та державі в умовах конституційної реформи, реформування основ народовладдя, утворення і функціонування органів законодавчої, виконавчої, судової влади і контрольно-наглядових органів та органів, посадових і службових осіб місцевого самоврядування, територіального устрою України та конституційний статус Автономної Республіки Крим.

Розрахований на студентів-магістрів юридичної спеціальності, аспірантів, докторантів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями актуальних проблем конституційного права України.

Конституційний принцип рівності: правозастосовчі аспекти

Монографія присвячена розробці науково-обґрунтованої концепції конституційного принципу рівності. 

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, а також інших осіб, які цікавляться теоретичними та практичними проблемами правозастосування принципу рівності, його природи, особливостей закріплення у Конституції України та чинному законодавстві.

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль