Суддя КАС ВС Альберт Єзеров розповів про застосування Конституції України під час здійснення адміністративного судочинства

Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Альберт Єзеров 18 лютого 2021 року провів вебінар, присвячений застосуванню Конституції України під час здійснення адміністративного судочинства. Повідомляється на офіційній сторінці Верховного Суду у Фейсбуці.

Захід організований Верховним Судом спільно з Асоціацією розвитку суддівського самоврядування України та Асоціацією правників України.

Альберт Єзеров зазначив, що правосуддя є цінним за своєю формою та змістом тільки тоді, коли воно здатне забезпечити ефективне поновлення порушеного права. Суддя розповів, що конституційно-правові перетворення формують нові виклики для національного правозахисного механізму, даючи судам новітній правозастосовний інструментарій для забезпечення реалізації прямої дії норм Конституції в повсякденному правозастосуванні. Проте дієвість новел можливо забезпечити лише за умови окреслення методологічних особливостей використання таких процесуальних засобів і розкриття ключових принципів їх імплементації.

Отже, проблема захисту конституційних прав людини саме з погляду розуміння судами їхньої природи як фундаментальних набуває актуальності, що потребує належного осмислення підходів до застосування Конституції як основи під час здійснення правосуддя. Доповідач наголосив на тому, що феномен Конституції не вичерпується лише її текстом. Конституція становить систему базових цінностей, покликаних обмежувати будь-які прояви свавілля публічної влади задля гарантій людських прав.

Альберт Єзеров зазначив, що суди під час застосування правових норм, зокрема й конституційних, забезпечують реальний зв’язок між соціальними відносинами та юридичними нормами. Вони конкретизують і деталізують загальні норми, розкривають зміст оцінених правових понять. Безпосереднє застосування конституційних приписів судами неможливе без їхнього судового тлумачення.Обставинами, які викликають необхідність судового тлумачення, є: наявність Конституції; розходження між нормами Конституції та політико-правовою дійсністю; виникнення у суб’єктів права неоднозначного розуміння конституційних норм; прагнення забезпечити самій Конституції еволюційний шлях розвитку. Суддя розповів, що відповідно до ст. 129 Конституції України суди зобов’язані вирішувати спори, керуючись верховенством права. Водночас відповідно до процесуального законодавства суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини.

Доповідач також висвітлив практику судів щодо застосування норми Конституції України як норми прямої дії (ч. 4 ст. 7 КАС України). Крім того, під час вебінару значну увагу було приділено судовій практиці щодо перегляду справ за виключними обставинами після рішення Конституційного Суду України, дії рішень КСУ в часі, зупинення провадження в адміністративній справі на час конституційного провадження. Підсумовуючи доповідь, суддя зазначив, що Конституція України буде реальною лише за активної позиції судів щодо застосування її положень під час розв’язання спорів, а суди посідатимуть чільне місце в системі розподілу влади лише у тому разі, якщо Конституція буде основою судових рішень.

Із презентацією Альберта Єзерова можна ознайомитися тут – cutt.ly/6lz2vpW .
Відеозапис вебінару за посиланням – cutt.ly/Xlz2Und .

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль