Український часопис конституційного права Ukrainian Journal of Constitutional Law

Український часопис конституційного права (UJCL) підтверджено як науковий фаховий журнал, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень. Часопис також проіндексовано в наукометричний базі ERIH PLUS.

Часопис публікує оригінальні дослідження з конституційно-правової тематики та суміжних дисциплін, зокрема конституційного права, порівняльного конституційного права, політичної науки, теорії та філософії права, європейського та міжнародного права. Міждисциплінарні дослідження, що мають у фокусі конституційно-правові проблеми теоретичного чи практичного характеру, також приймаються до публікації.

Науковий журнал входить до таких міжнародних наукометричних  баз даних: Index Copernicus International, HeinOnline, CrossRef, Scientific Indexing Services, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), INFOBASE Index, ResearchBib Academic Resource Index.

Послання на сторінку Часопису: https://www.constjournal.com/?fbclid=IwAR1ovWo2Kp3vNLovjWbk15LqER0_zdvnnmSDACaXlkFO5ZFQSC_ai7es5YM

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль