В Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України відбулось засідання спеціалізованої вченої ради

27 листопада в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України відбулось засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 по захисту дисертацій.

У порядку денному за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право розглядались такі питання.

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Сметани В.В. за темою: "Конституційно-правове забезпечення правозахисної діяльності у сфері місцевого самоврядування: вітчизняний та світовий досвід".

Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Іституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України Батанов Олександр Васильович.

Офіційні опоненти: 

Шатіло Володимир Анатолійович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права факультету економіки і права Київського національного лінгвістичного університету;

Єзеров Альберт Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Полянського А.Г. за темою: "Реалізація функції правосуддя в сучасних умовах конституційного розвитку України".

Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, вчений секретар Іституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України Пархоменко Наталія Миколаївна.

Офіційні опоненти: 

Колодій Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, директор юридичного інституту державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана";

Подорожна Тетяна Станіславівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії держави і права Львівського торговельно-економічного університету.

Прийняття до попереднього розгляду дисертацій:

  • На здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Різника Сергія Васильовича на тему: "Конституційність нормативних активів: сутність, методологія оцінювання та система забезпечення в Україні" за спеціальністю: 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право (науковий консультант Шевчук С.В.);
  • На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Богданової Сніжани Дмитрівни на тему: "Конституційно-правові основи взаємодії Верховної Ради України та Конституційного Суду України" за спеціальністю: 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право (науковий керівник д.ю.н. Антонов В.О.).
Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль