Венеційська комісія оприлюднила бюлетень конституційної практики із рішеннями конституційних судів різних країн за період кінець 2022 – початок 2023

Електронний бюлетень з конституційної судової практики (електронний бюлетень) видається Європейською комісією за демократію через право, більш відомою як Венеціанська комісія. Електронний бюлетень регулярно повідомляє про прецедентне право конституційних судів та судів з еквівалентною юрисдикцією в Європі та за її межами, включаючи прецедентне право Європейського суду з прав людини, Суду Європейського Союзу та Міжамериканського суду. правами людини. Електронний бюлетень розсилається офіцерам зв'язку та передплатникам електронною поштою тричі на рік, причому в кожному повідомленні повідомляється про найважливіші прецеденти, зібрані за чотиримісячний період.

Мета електронного бюлетеня – надати суддям та фахівцям з конституційного права можливість швидко отримувати інформацію про найважливіші рішення, винесені у сфері конституційного правосуддя. Обмін інформацією та ідеями між судами різних країн зі схожими чи різними правовими традиціями у сфері суддівського права має життєво важливе значення.

Переглянути бюлетень можна тут.

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль