VІ Міжнародна науково-практична конференція “Правові засади організації таздійснення публічної влади”

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції “Правові засади організації та здійснення публічної влади”, присвяченій 85-річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова, яка відбудеться 31 березня 2023 року у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова.

Конференція буде проходити у змішаному форматі офлайн – в актовій залі Університету (за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8; 2 поверх) та онлайн у сервісі відеоконференцзв’язку ZOOM за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/87645488809...S9KbmNRUT09

Ідентифікатор конференції: 876 4548 8809
Код доступу: 664810

Основні тематичні напрямки конференції:
1. Роль доктрини Леоніда Юзькова у розвитку правових засад організації та здійснення публічної влади в Україні.
2. Конституційно засади організації публічної влади: вітчизняний тазарубіжний досвід.
3. Особливості здійснення публічної влади в умовах воєнного стану.
4. Проблеми та перспективи реформування територіальної організації публічної влади в Україні.
5. Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної адміністрації.
6. Фінансово-правові аспекти організації та здійснення публічної влади.
7. Електронне урядування як основа взаємодії держави та суспільства.

Робочі мови: українська, англійська.

Початок роботи конференції: 11.00 31 березня 2023 року.

Реєстрація - з 10.00 до 11.00 31 березня 2023 року.

Для участі в конференції Вам необхідно до 27 березня 2023 року (включно) надіслати на електронну адресу nauka_kaf@univer.km.ua заявку встановленого зразка та тези доповіді.

Особи, які не мають наукового ступеня чи вченого звання, обов’язково додають належним чином засвідчену рецензію наукового керівника!

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Прізвище, ім’я, по батькові:
Науковий ступінь,вчене звання:
Місце роботи (навчання):
Посада:
Контактний телефон:
E-mail:
Назва доповіді:
Форма участі (онлайн,заочна):
Чи бажаєте Ви презентувати доповідь під час конференції особисто? (так,ні)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
➢ Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, грамотно написана й акуратно оформлена.
➢ Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею (напр.: Petrenko_Kyrylo.doc).
➢ Обсяг тез не повинен перевищувати 3-х сторінок, текстовий редактор – MicrosoftWord 6.0 та вище для Windows, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація –книжкова, поля – 25 мм; Гарнітура – Time New Roman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1,0, стиль – Normal.
➢ Перший рядок – прізвище, ім’я та по батькові (повністю).
➢ Другий – курс і назва факультету, посада, науковий ступінь, вчене звання (повністю).
➢ Третій – місце навчання, роботи (повністю).
➢ Назва доповіді.
➢ Далі йде текст доповіді з абзацним відступом 1,25 см.
➢ Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
➢ Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту й повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Примітка: Роботи, які не відповідають вимогам або надіслані після закінчення встановленого терміну, не розглядаються.
При написані тез просимо дотримуватись принципів академічної доброчесності. Тези перевірятимуться на наявність текстових запозичень. Отримання оргкомітетом заявки на участь у конференції обов’язково має бути підтверджено нашим повідомленням на вказану Вами електронну адресу. Якщо впродовж трьох днів після надсилання матеріалів Ви неотримали відповідь, будь ласка, зателефонуйте координатору оргкомітету конференції.

NOTE BENE (НЕОБХІДНО ЗНАТИ)

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА. Усі учасники забезпечуються електронним збірником тез та сертифікатом про участь у конференції, які будуть направлені на електронну адресу учасників, вказану у заявках, протягом двох тижнів з дня проведення конференції.

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ

29013, Україна м. Хмельницький вул. Проскурівська, 57, каб. No 227 кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

Ел. адреса: nauka_kaf@univer.km.ua

Для отримання додаткової інформації просимо звертатись до координатора конференції – доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Галус Олени Олександрівни: електронна адреса: kaf@univer.km.ua.

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль