Відбулась Міжнародна наукова конференція «Політико-правові наслідки вступу України до Європейського Союзу та НАТО»

7 та 8 листопада у польському місті Жешуві відбулася Міжнародна наукова конференція «Політико-правові наслідки вступу України до Європейського Союзу та НАТО (Ustrojowe konsekwencje przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO)». Конференцію було організовано Жешувським  університетом права (WSPiA Rzeszowskа Szkoła Wyższa)  в рамках проведення чергового засідання Українсько-польського клубу конституціоналістів. В її роботі взяли участь  відомі вчені-конституціоналісти  з Варшави, Гданська, Лодзя, Львова, Києва, Кракова, Одеси, Торуня, Харкова та інших українських і польських міст.

Відкриваючи конференцію ректор Жешувського  університету права (WSPiA Rzeszowskа Szkoła Wyższa) проф. Єжи Послушний підкреслив особливе значення подібного роду наукових заходів як безпосередньо для зміцнення добросусідських польсько-українських відносин, так і для утвердження незмінності євроінтеграційних процесів  загалом. Прикметним, на його думку, є те, що організація таких конференцій стала доброю багаторічною традицією діяльності Українсько-польського  клубу конституціоналістів, а її проведення «на живо» під час російської війни в Україні є свідченням в т.ч. солідарності поляків із українцями, щирим бажанням перемоги героїчного  українського над російськими загарбниками.

Свої доповіді учасники конференції виголосили під час роботи чотирьох тематичних «панелей», а саме: «Вступ України до НАТО та Європейського Союзу – можливості, перешкоди та загрози», «Вступ до Європейського Союзу та НАТО та   державний суверенітет», «Пропоновані зміни до Конституції України щодо вступу до Європейського Союзу і НАТО» та «Роль парламентів у процесі інтеграції до НАТО та Європейського Союзу». В кінці конференції відбулося загальне обговорення виголошених доповідей. Робота конференції транслювалася на YouTube-каналі Жешувського  університету права (WSPiA Rzeszowskа Szkoła Wyższa). За нею мали можливість спостерігати українські та польські вчені, практичні працівники органів державної влади та місцевого самоврядування, а також студенти вищих навчальних закладів.

Під час роботи конференції польські вчені-конституціоналісти поділились досвідом конституційно-правового регулювання процесу адаптації національної конституційно-правової системи до європейських та євроатлантичних структур та висловили свої міркування щодо політико-правових особливостей вступу України до ЄС та НАТО. Ними, зокрема, були виголошені наступні доповіді: проф. Катажина Вітковська-Хжоновіч(Університет Миколи Коперника в Торуні) «Правові та політичні умови та перспективи вступу України до Європейського Союзу – вибрані аспекти», проф. Веслав Чижович (Жешувський  університет права WSPiA Rzeszowskа Szkoła Wyższa)   «Вступ України до Європейського Союзу в світлі митної політики та митного права ЄС – можливості, перешкоди та загрози», проф. Анджей Біштига (директор Інституту правових наук Університету Зеленої Гури) «Суверенітет і членство України в НАТО та ЄС», проф. Кшиштоф Екхардт (завідувач кафедрою конституційного та міжнародного права Жешувського  університету права WSPiA Rzeszowskа Szkoła Wyższa)   «Про необхідність конституційного регулювання процедури виходу з ЄС», проф. Анджей Шмит (Гданський університет) «Вибрані проблеми парламентського контексту ЄС у Польщі», проф. Мацей Серованєць (заступник декана факультету права та адміністрації Університету Миколи Коперника в Торуні) «Національні парламенти в системі управління економікою ЄС: польський досвід», проф. Кшиштоф Скотніцкий (Лодзький університет) «Конституційні наслідки вступу до ЄС для виборчого права».

В свою чергу, українські вчені-конституціоналісті, окрему увагу звертали на питаннях можливих перешкод та шляхів  їхнього подолання при вступі  України до ЄС та НАТО. З доповідями на конференції також виступили: проф. Микола Козюбра (Національний Університет «Києво-Могилянська Академія») «Виклики, що повстають перед Україною в контексті її вступу до Європейського Союзу: конституційно-правові аспекти», доктор права Петро Стецюк (Український центр економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова) «Забезпечення незворотності європейського  і євроатлантичного курсу України (конституційно-правові аспекти», проф. Юрій Ключковський (Національний Університет «Києво-Могилянська Академія») «Передумови і строки проведення післявоєнних виборів в Україні відповідно до європейських стандартів», проф. Олена Бориславська (Львівський національний університет ім. І.Франка)  «Доктрина конституційної ідентичності в юриспруденції Конституційного Суду України та конституційних судів держав-членів ЄС», проф. Мирослава Сірант  (Національний Університет «Львівська Політехніка») та доц. Наталія Стецюк (Львівський державний університет внутрішніх справ) «Про необхідність конституційно-правового забезпечення повернення на Батьківщину вимушених українських мігрантів», доц. Володимир Венгрин  (декан факультету правничих наук Національного Університету «Києво-Могилянська Академія») «Роль парламенту в процесі адаптації законодавства України та Європейського Союзу», проф. Сергій Різник (проректор Львівського національного університету ім. І.Франка) «Незворотність європейського та євроатлантичного курсу України як критерій конституційності нормативних актів», проф. Ірина Софінська (Національний Університет «Львівська Політехніка») «Особа та (не)зворотність євроінтеграційного вибору України: громадянство, вимушена міграція та свобода пересування», проф. Віталій Сєрьогін  (Харківський національний університет імені М.Каразіна) «Права людини в Україні: повоєнне майбутнє визначається вже зараз».

Під час конференції  Жешувським  університетом права (WSPiA Rzeszowskа Szkoła Wyższa) було презентовано монографію «Вплив війни на систему управління. Роздуми  в контексті збройної агресії Російської Федерації проти України» (Жешув, 2023). Монографія  вийшла двома мовами (українською і польською) та стала  результатом  наукової співпраці в 2022-2023 рр., Польсько-українського клубу конституціоналістів і Українського центру економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова, зокрема, спільно організованих ними наукових семінарів  «Конституційні детермінанти відповіді на збройний напад Росії на Україну" (01.12.2022) та «Наслідки війни в Україні для європейського конституціоналізму" (06.03.2023).  В свою чергу, науковці правничого факультету Національного Університету «Києво-Могилянська Академія» ознайомили учасників конференції із своїм науково-практичним дослідженням «Правове регулювання і діяльність органів місцевого самоврядуванням в Україні під час війни»  (Київ, 2023).

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль