Відбулись XIV Тодиківські читання – Міжнародна наукова конференція з конституційного права

11 червня 2021 року, в онлайн форматі відбулась Міжнародна наукова конференція “Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та застосування в юрисдикційній практиці” икційній практиці (ХІV ТОДИКІВСЬКІ ЧИТАННЯ).

Організатори: кафедра конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Серед учасників конференції були понад 120 осіб, серед яких науковці з України, Австрії, Молдови та інших країн.

З вітальними словами звернулись Гетьман Анатолій Павлович (ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік НАПрН України, д.ю.н., професор), Барабаш Юрій Григорович (проректор із навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент НАПрН України, д.ю.н., професор), Слінько Тетяна Миколаївна, (завідувачка кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, к.ю.н., доцент).

Панельну дискусію модерували Романюк Павло Віталійович (доцент кафедри конституційного права України, заступник голови Ради молодих учених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, к.ю.н.) та Любченко Олексій Олександрович (асистент кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права ПЮІ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, к.ю.н.).

Доповідачі представили наступні теми:

– Веніславський Федір Володимирович, представник Президента України у Конституційному Суді України, народний депутат України, к.ю.н., доцент, КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ.

Колісник Віктор Павлович, суддя Конституційного Суду України, д.ю.н., професор, ПЕРЕГЛЯД ЮРИДИЧНИХ ПОЗИЦІЙ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ ТА КОНСТИТУЦІЙНА ДОКТРИНА.

Кичун Віктор Іванович, суддя Конституційного Суду України, к.ю.н., доцент, ВІД ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ДО ДЕМОКРАТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ.

Щербанюк Оксана Володимирівна, завідувачка кафедри процесуального права ЧНУ імені Юрія Федьковича, д.ю.н., професор ДОКТРИНА ПРЕЦЕДЕНТУ В КОНСТИТУЦІЙНІЙ ЮРИСДИКЦІЙНІЙ ПРАКТИЦІ.

Мішина Наталя Вікторівна, професор кафедри конституційного права НУ «Одеська юридична академія», д.ю.н., професор АВТОНОМІЇ: КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР.

Летнянчин Любомир Іванович, доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, к.ю.н., доцент ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЗАЦІЇ КАТЕГОРІЇ «КОНСТИТУЦІЙНА ДОКТРИНА».

Матат Андрій Володимирович, аспірант, Інститут права, КНУ імені Тараса Шевченка ПРИНЦИПИ ТЛУМАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ У ПРАЦЯХ ПРОФЕСОРА Ю. М. ТОДИКИ.

Наприкінці заходу, слово мали учні та колеги професра Ю.М. Тодики, які поділились своїми спогадами про видатного вченого та добру людину, а також своїми міркуваннями на загальну тему конференції. Так, виступили Речицький Всеволод Володимирович (доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, к.ю.н., доцент) та Полховська Інна Костянтинівна (доцент кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права ПЮІ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, к.ю.н., доцент).

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль