Восьмий всеукраїнський конкурс наукових робіт імені М. П. Орзіха «Людський вимір права»

11 листопада 2023 року в Національному університеті «Одеська юридична академія» відбувся другий етап VIII всеукраїнського конкурсу наукових робіт «Людський вимір права», присвяченого вшануванню пам’яті Марка Пилиповича Орзіха, видатного вченого-конституціоналіста, академіка Академії правових наук України, Української академії політичних наук, Української муніципальної академії, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, автора й експерта щодо проєктів конституцій СРСР та УРСР (1977 p., 1978 p.), Конституції України (1996 р.).

Організаторами конкурсу виступили рідні та учні Марка Пилиповича, а також натхненні його життєвим прикладом учасники колективу кафедри конституційного права та Наукове товариство молодих вчених, аспірантів і студентів. Переможець Конкурсу традиційно здобуває грошову премію імені М. П. Орзіха.

Конкурс проводився у два етапи. На перший етап було подано близько 20 наукових робіт студентів та аспірантів із різних закладів вищої освіти. За результатами першого етапу конкурсною комісією було відібрано вісім найкращих письмових робіт, а їхніх авторів запрошено здійснити прилюдний захист і презентувати ключові ідеї їхніх наукових праць у дистанційному форматі (з урахуванням обмежень воєнного стану).

Конкурсна програма складалась з таких доповідей:

Гасанов Анар Джаванширович, студент 3-го курсу факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія», з доповіддю «Недопустимість проведення виборів під час дії воєнного стану в Україні».

Костюніна Анастасія Сергіївна, студентка 2-го курсу юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, з доповіддю «Конституційний аналіз проведення виборів в умовах воєнного стану в Україні».

Баранецька Ірина Сергіївна, студентка 1-го курсу факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія», з доповіддю «Взаємодія між правом на повагу до особистого та сімейного життя, діяльністю ЗМІ та її впливом: рівновага та виклики».

Козійчук Богдан Романович, студент 3-го курсу юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, з доповіддю «Проблеми відновлення дії Конституції України на території Автономної Республіки Крим та інших окупованих областей».

Шматлай Анастасія Олександрівна, студентка 2-го курсу юридичного факультету Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, з доповіддю «Становлення інституту конституційної скарги в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення».

Шульга Тетяна Сергіївна, студентка 4-го курсу кафедри права Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства, з доповіддю «Набуття права власності на річ через призму правової регламентації секретного заповіту в Україні та зарубіжних країнах».

Шевчук Олександр Вікторович, студент 3-го курсу юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, з доповіддю «Інститут омбудсмана в Україні під час збройного конфлікту: правова роль та особливості функціонування».

Пирогов Владислав Сергійович, аспірант 1-го року навчання кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, з доповіддю «Проблема тлумачення статті 151-2 Конституції України: теоретичні та практичні підходи щодо її розв’язання».

Обрання переможця Конкурсу було складним завданням для конкурсної комісії, до складу якої входили суддя Верховного Суду, к.ю.н., доцент Альберт Анатолійович Єзеров, завідувач кафедри конституційного права, адвокат, член науково-консультативної ради Конституційного Суду України, к.ю.н., доцент Дмитро Сергійович Терлецький, професор кафедри конституційного права, адвокат, член науково-консультативної ради Конституційного Суду України, заслужений юрист України, д.ю.н., професор Мар’яна Володимирівна Афанасьєва, науковий дослідник Університету Еребру, приватний нотаріус, член комісії з міжнародної співпраці Нотаріальної палати України, член комісії з нотаріальної деонтології Міжнародного союзу латинського нотаріату, к.ю.н., доцент Юрій Геннадійович Орзіх, доцент кафедри конституційного права, к.ю.н. Юрій Дмитрович Батан.

Оцінювання виступів здійснювалось за п’ятибальною шкалою за такими критеріями, як актуальність, досягнення мети роботи, оригінальність та самостійність дослідження, доступність викладення матеріалу, обґрунтування висновків роботи та їхнє практичне значення, ораторське мистецтво, якість та творчий характер презентації, відповідність тематиці конкурсу та посилання на спадщину М. П. Орзіха, відповіді на запитання, дотримання регламенту доповіді та запитання іншим учасникам.

Усіма учасниками представлено оригінальні, самостійні дослідження, висновки та рекомендації за якими спрямовані на покращення правової культури, законодавчого регулювання й узагальнення теоретичних знань.

У результаті підбиття підсумків було визначено переможну роботу, авторами якої став Владислав Пирогов (науковий керівник – Юрій Григорович Барабаш, проректор з навчальної роботи, професор кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, д.ю.н., професор). У своїй роботі він довів, що «під час розв’язання питання щодо належного забезпечення права на справедливий судовий розгляд кожного, стосовно кого судді КС ухвалили акт про звільнення з посади судді, КС зв’язаний принципами, сформульованими у рішенні ЄСПЛ у справі «Кьовеші проти Румунії», щодо змісту гарантій доступу до суду для таких осіб», «виправданим буде твердити, що статті 55(1) та 55(2) Конституції гарантують максимально широкі гарантії доступу до правосуддя особам, що обіймали посаду судді КС». Автор роботи переконаний у тому, що «Конституція за жодних умов не може бути розтлумачена так, щоб це фактично означало нехтування публічною владою засадою зв’язаності основоположними цінностями, які сама ж Конституція оголошує недоторканними. Тому тлумачення будь-якої конституційної норми, зокрема й припису статті 1512 Конституції, неодмінно слід надавати також з погляду обов’язку КС захищати “незмінне (матеріальне) ядро конституції”». У роботі акцентовано на тому, що «матеріальним ядром Засадничого українського Закону (його вічними положеннями), а отже, й основою конституційного ладу України, є тріада цінностей, закріплена статтею 157(1) української Конституції. Такими цінностями конституцієдавець визначив (1) права та свободи людини й громадянина, (2) незалежність і (3) територіальну цілісність».

Вітаємо переможця! Дякуємо усім учасникам за активну участь та бажаємо успіхів та нових досягнень!

Переглянути відеозапис 2 туру конкурсу можна за посиланням https://www.youtube.com/playlist?list=PLy91MbBJas4G0kvwMH5HkyfyVLrnr_cK6

Автор статті: Юрій Батан

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль