Вийшло друком друге видання “Конституційно-правова наука та освіта в персоналіях”

У межах серії довідників про вчених України HELVETICA'S VADEMECUM, започаткованої ВД «Гельветика», вийшло вже друге видання «Конституційно-правова наука та освіта в персоналіях».

У довіднику Ви можете знайти біографії відомих учених-юристів, які формували та наразі беруть участь у розвитку науки конституційного права України. У біографії кожного вченого містяться відомості про освіту, тематика монографічних робіт, наукові інтереси та інша довідкова інформація.

Над довідником працювала редакційна колегія у складі:

- Батанова Олександра Васильовича – д.ю.н., професора, провідного наукового співробітника відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України;

- Головко Катерини Володимирівни – д.ю.н., старшого дослідника, завідувача відділу економіко-правових досліджень Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій;

- Мішиної Наталі Вікторівни – д.ю.н., професора, професора кафедри конституційного права Національний університет "Одеська юридична академія" НУ "ОЮА";

- Щербанюк Оксани Володимирівни – д.ю.н., професора, завідувача кафедри процесуального права Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Дізнатися більше та придбати: https://oldiplus.ua/.../konstytucijno-pravova-nauka-ta.../

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль