Вийшло друком науково-юридичне видання “Український часопис конституційного права”

Видано в рамках проекту «Підтримка захисту прав людини через покращення доступу до конституційної юстиції », що реалізується Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччина.

В цій публікації висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов’язково збігаються з офіційною позицією Координатора проектів ОБСЄ в Україні.


ЗМІСТ
ВЇД РЕДАКЦЇЇ /

КОНСТИТУЦЇЙНА СКАРГА В УКРАЇНЇ: ДОКТРИНАЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ 3
Олена Бориславська

ВСТУПНЕ СЛОВО (В РАМКАХ ПРОЕКТУ: «ПІДТРИМКА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ЧЕРЕЗ ПОКРАЩЕННЯ ДОСТУПУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ») 5
Наталія Романова

НАУКОВІ СТАТТІ /

КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕРЕСУ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ: ДО ПИТАННЯ РОЗУМІННЯ ПОНЯТЬ «СУСПІЛЬНИИ ІНТЕРЕС» ТА «ОСОБЛИВЕ СУСПІЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ» В ПРОВАДЖЕННЯХ ЗА КОНСТИТУЦІЙНИМИ СКАРГАМИ 9
Олександр Водянніков

«ЗАСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ VS. ПРАВОВА ВИЗНАЧЕНІСТЬ» ЯК ДИЛЕМА ВІТЧИЗНЯНОЇ ОФІЦІЙНОЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ
ДОКТРИНИ В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СКАРГИ 47
Юрій Барабаш

ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ І ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 61
Олена Харитонова

«CARELESS WHISPER» КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ТА КОНСТИТУЦІЙНІ ЦІЛІ 72
Михайло Савчин

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ЗУПИНЕННЯ ТА ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ 90
Альберт Єзеров

ЮРИДИЧНО ЗНАЧУЩІ НАСЛІДКИ РІШЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 101
Дмитро Терлецький

ЗАСТОСУВАННЯ СУДАМИ ПОЛОЖЕНЬ КОНСТИТУЦЇЇ УКРАЇНИ ЯК НОРМ ПРЯМОЇ ДЇЇ ТА ПРАВО НА ПЕРЕГЛЯД СУДОВОГО РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ ВСТАНОВЛЕННЯ КОНСТИТУЦЇЙНОСТІ ЗАКОНУ, ІНШОГО ПРАВОВОГО АКТА ЧИ ЇХ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ ОСНОВНИХ ПРАВ І СВОБОД 115
Євгенія Черняк

ОГЛЯД /

ПОДЇЇ В РАМКАХ ПРОЕКТУ: «ПЇДТРИМКА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ЧЕРЕЗ ПОКРАЩЕННЯ ДОСТУПУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦЇЇ » 127/

Завантажити видання можна тут.

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль