Вийшло друком видання “Застосування судами Конституції України: доктрина і практика”

Видання включає розвідки максимально широкого діапазону теоретичних та практичних питань, які постають під час застосування судами Конституції України – акта найвищої юридичної сили, норми якої є нормами прямої дії. Окрему увагу присвячено функціональній взаємодії судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України в контексті судового захисту конституційних прав і свобод особи.

Для суддів, юристів-практиків, науковців, а також усіх, хто цікавиться
проблематикою застосування Конституції України під час здійснення
правосуддя.

Автори видання:

Анцупова Тетяна Олександрівна, суддя Великої Палати Верховного
Суду, доктор юридичних наук, професор – розділ 2.4;

Бабанли Расім Шагінович, керівник департаменту аналітичної та
правової роботи Верховного Суду, доктор юридичних наук – розділ 2.11 (спільно з Луспеником Д.Д.);

Берназюк Ян Олександрович, суддя Верховного Суду, доктор
юридичних наук, професор, Заслужений юрист України – розділи 2.1., 3.6;

Білак Мирослава Вікторівна, суддя Верховного Суду, доктор
юридичних наук, професор – розділ 1.2;

Венгер Володимир Миколайович, доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Центру дослідження верховенства права Національного університету «Києво-Могилянська академія», експерт Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційська комісія), кандидат юридичних наук, – розділ 1.1;

Водянніков Олександр Юрійович, національний радник з юридичних питань Координатора проектів ОБСЄ в Україні, кандидат юридичних наук, LLM – розділ 2.2;

Гацелюк Віталій Олександрович, старший науковий співробітник
відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою
Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України – розділ 3.11;

Гловюк Ірина Василівна, професор кафедри кримінально-правових
дисциплін Інституту права Львівського державного університету
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді, Заслужений юрист України – розділ 3.10;

Грищук Оксана Вікторівна, суддя Конституційного Суду України,
доктор юридичних наук, професор – розділ 1.3;

Губська Олена Анатоліївна, суддя Верховного Суду, доктор
юридичних наук, доцент – розділ 3.2;

Дашутін Ігор Володимирович, суддя Верховного Суду, доктор
юридичних наук – розділ 3.4;

Єзеров Альберт Анатолійович, суддя Верховного Суду, кандидат
юридичних наук, доцент – передмова, розділи 2.3. (спільно з Терлецьким Д.С.), 2.10, 2.14;

Князєв Всеволод Сергійович, Голова Верховного Суду, доктор
юридичних наук – розділ 2.5;

Коваленко Наталія Володимирівна, суддя Верховного Суду, доктор
юридичних наук, професор – розділ 2.8;

Кравчук Володимир Миколайович, суддя Верховного Суду, доктор
юридичних наук – розділ 3.1;

Краснов Єгор Володимирович, суддя Верховного Суду, кандидат
юридичних наук, доцент – розділ 3.7;

Лемак Василь Васильович, суддя Конституційного Суду України,
член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор – розділ 1.4;

Луспеник Дмитро Дмитрович, секретар Пленуму Верховного суду,
кандидат юридичних наук, доцент – розділ 2.11 (спільно з Бабанли Р.Ш.);

Михайленко Дмитро Григорович, суддя Вищого антикорупційного
суду, доктор юридичних наук, професор – розділ 3.12;

Радишевська Олеся Ростиславівна, суддя Верховного Суду, доцент
кафедри службового та медичного права Інституту права Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук – розділ 1.5;

Рибачук Андрій Іванович, суддя Верховного Суду, секретар судової
палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного
адміністративного суду – розділ 2.7;

Різник Сергій Васильович, проректор з науково-педагогічної
роботи та міжнародної співпраці, професор кафедри конституційного
права Львівського національного університету імені І. Франка, заступник голови Науково-консультативної ради при Конституційному Суді України, доктор юридичних наук, професор – розділ 2.6;

Смокович Михайло Іванович, суддя Верховного Суду, голова
Касаційного адміністративного суду, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України – розділ 3.3;

Совгиря Ольга Володимирівна, суддя Конституційного Суду України,
доктор юридичних наук, професор – 2.9;

Стеценко Семен Григорович, суддя Верховного Суду, членкореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор – 3.8;

Терлецький Дмитро Сергійович, завідувач кафедри конституційного
права Національного університету «Одеська юридична академія», член Науково-консультативної ради при Верховному Суді, член Науково-консультативної ради при Конституційному Суді України, заступник голови комітету з питань верховенства права Національної асоціації адвокатів України, кандидат юридичних наук, доцент – розділи 2.3. (спільно з Єзеровим А.А.), 2.12, 2.13;

Хохуляк В’ячеслав Віссаріонович, суддя Верховного Суду, доктор
юридичних наук, доцент – розділ 3.5;

Шумило Михайло Миколайович, заступник керівника департаменту
аналітичної та правової роботи Верховного Суду – начальник правового управління Касаційного цивільного суду, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник – розділ 3.9.

Зі змістом видання можна ознайомитись тут.

Повна версія буде опублікована згодом на порталі "Конституціоналіст".

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль