Четвертий всеукраїнський конкурс наукових робіт імені М. П. Орзіха «Людський вимір права»

8 листопада 2019 року в Національному університеті «Одеська юридична академія» відбувся четвертий всеукраїнський конкурс наукових робіт «Людський вимір права», присвячений вшануванню пам’яті Марка Пилиповича Орзіха, видатного вченого-конституціоналіста, академіка Академії правових наук України, Української академії політичних наук, Української муніципальної академії, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, автора-виконувача, експерта щодо проектів Конституцій СРСР та УРСР (1977 p., 1978 p.), Конституції України (1996 р.).

Організаторами конкурсу виступили рідні та учні Марка Пилиповича, а також натхненні його життєвим прикладом учасники студентського дискусійного клубу публічного права, колектив кафедри конституційного права, Наукове товариство молодих вчених, аспірантів і студентів, науково-дослідна частина Національного університету «Одеська юридична академія». Переможець Конкурсу традиційно здобуває грошову премію ім. М.П. Орзіха.

На урочистому відкритті Конкурсу перший проректор Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор М.Р. Аракелян розповів про науковий внесок М.П. Орзіха в розвиток вітчизняної науки, його теоретичні та методологічні здобутки, створену ним наукову школу людського виміру права.

Сам Конкурс проводився у два етапи. За результатами першого етапу конкурсною комісією було відібрано шість найкращих письмових робіт, а їх авторів запрошено до Національного університету «Одеська юридична академія» для здійснення прилюдного захисту та презентації ключових ідей їхніх наукових праць.

Конкурсна програма складалась з таких доповідей:

  1. Шрамова Олександра, аспірантка 3-го року навчання юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, з доповіддю «Справа про початок людського життя».
  2. Шкільнюк Анастасія, студентка 1-го курсу магістратури соціально-правового факультету Національного університету «Одеська юридична академія», з доповіддю «Право на повагу до особистого та сімейного життя vs діяльність ЗМІ».
  3. Подоляка Тетяна, студентка 4-го курсу факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», з доповіддю «Право на соціальний захист військовослужбовців у рішеннях Конституційного Суду України».
  4. Наконечна Анна, асистент кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, з доповіддю «Зумовленість людськими потребами та інтересами правозастосовчої і правотлумачної діяльності».
  5. Миславський Інокентій, студент 4-го курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (м. Харків), з доповіддю «До питання використання практики
    Європейського суду з прав людини в контексті забезпечення юридичного
    антропоцентризму та захисту основоположних прав особи в мережі Інтернет».
  6. Андреєв Тит, студент 1-го курсу магістратури господарсько-правового факультету Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (м. Харків), з доповіддю «Людина в обширі українського права: нарис до інституційно-антропологічного розуміння».

Обрання переможця Конкурсу було складним завданням для конкурсної комісії, до складу якої входили перший проректор, д.ю.н., професор М.Р. Аракелян, суддя Верховного Суду, к.ю.н., доцент А.А. Єзеров, професор кафедри конституційного права, д.ю.н., професор М.В. Афанасьєва, асистент кафедри конституційного права Ю.Д. Батан, доцент кафедри конституційного права, к.ю.н. В.С. Віткова, доцент кафедри цивільного права, к.ю.н., доцент Ю.Г. Орзіх та доцент кафедри конституційного права, к.ю.н., доцент О.В. Олькіна.

Оцінювання виступів здійснювалось за п’ятибальною шкалою за такими критеріями, як актуальність, досягнення мети роботи, оригінальність та самостійність дослідження, доступність викладення матеріалу, обґрунтування висновків роботи та їхнє практичне значення, ораторське мистецтво, якість та творчий характер презентації, відповіді на запитання, дотримання регламенту доповіді.

У результаті підбиття підсумків було визначено переможця Конкурсу, яким став Миславський Інокентій, студент 4-го курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. У своїй роботі Інокентій зауважував, що в межах глобальної мережі Інтернет людина може реалізувати низку основоположних прав, серед яких – свобода вираження поглядів, право на доступ до інформації, право на поширення інформації, право на захист персональних даних та таємницю приватного життя, право на захист честі та гідності тощо. Особливої уваги потребує проблематика захисту прав та інтересів дітей у мережі Інтернет. ЄСПЛ виділяє багато проблем юридичного закріплення та захисту і забезпечення цифрових прав. Проте всі вони зводяться до того, що цифрові права вже давно перестали мати похідний характер і перетворилися на самостійну юридичну категорію, що потребує власного регламентування, яке більша частина держав не здатна надати через розрив між темпами розвитку права та інформаційних систем відповідно. Залежно від ситуації ЄСПЛ може по-різному як тлумачити сутність глобальної мережі Інтернет та інформаційних прав людини, так і визначати наявність або відсутність їх порушення. В Україні існують проблеми застосування рішень ЄСПЛ як джерела права під час регулювання суспільних відносин у мережі Інтернет. Для вирішення цієї проблеми перспективним стане продовження наукових досліджень у двох напрямах: щодо поглиблення регулювання окремих видів цифрових прав людини з погляду висновків ЄСПЛ та стосовно винайдення практично придатних механізмів перекладення цього європейського досвіду в український правовий контекст.

Детальніше можна дізнатись у публікації за посиланням http://yuv.onua.edu.ua/index.php/yuv/article/view/967

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль