Конституційний контроль правових актів, що втратили чинність: для чого і для кого?

Ця стаття присвячена дослідженню такого питання, як підвідомчість конституційним судам, а в тому числі і Конституційному Суду України, спорів про неконституційність правових актів, які після їх дії протягом певного часу втрачають чинність. В статті продемонстровано, що практика закриття конституційними судами конституційних проваджень у справах у разі втрати чинності оскаржуваним правовим актом є поширеною та широко застосовуваною в країнах Європи. 

Одним із факторів, що обумовлює можливість чи неможливість конституційного контролю нечинних правових актів, є застосовуваний у відповідній правовій системі підхід до дії в часі рішень Конституційного Суду: ця проблема не виникає у країнах, де рішення цих судів можуть мати ретроактивну дію, проте вона існує у країнах, де рішення конституційних судів мають лише пряму дію в часі (це в т.ч. Україна). Незважаючи на таке широке застосування в країнах Європи процесуальної практики закриття конституційним судом провадження у справі у разі втрати чинності правовим актом вона є оспорюваною з точки зору досягнення конституційним контролем покладених на нього завдань, адже це створює ризики появи правових актів, які володіють імунітетом від такого контролю, а також ризики непоправного порушення прав і свобод людини. 

Метою статті є дослідження підходів різних конституційних судів Європи до питання конституційного контролю правових актів, що втратили чинність, окремих думок цих суддів і виокремлення юридичної аргументації, яка може бути ефективно використана для зміни підтримуваної наразі Конституційним Судом України практики вирішення цього питання. У статті досліджено законодавчі пропозиції і судову практику Конституційного Суду України, конституційних судів Чеської Республіки, Республіки Болгарія і Литовської Республіки, а також окремі думки суддів цих судів, що стосуються проблеми конституційного контролю правових актів, що втратили чинність. 

За результатами дослідження сформовано аргументацію щодо можливості конституційного контролю правових актів, що втратили чинність, а також розглянуто шляхи зміни цієї практики для підвищення ефективності конституційного контролю в Україні. Ключові слова: конституційний контроль, нечинний правовий акт, конституційний суд, конституційне судочинство.

 

Оригінал статті на сайті "Юридичний науковий електронний журнал"

Автор Плескач В.Ю.
Рiк видання 2023
Опублiкована в журналi Юридичний науковий електронний журнал
Мова Українська
Кiлькiсть сторiнок 5
Кiлькiсть скачувань 13
Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль