Міжнародна наукова конференція «Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та застосування в юрисдикційній практиці» (ХIV Тодиківські читання)

Органiзатор: Громадянський центр правових ініціатив
Дата проведення: 11/06/2021 - 11/06/2021
Мiсто: Харків
Адреса: онлайн
Час початку: 21:29
Вартiсть: 300 - зі збірником; 200 - без збірника; іноземцям - безкоштовно грн
Номер телефону: +38 (057) 704-92-89 – кафедра; +38 (093) 149-60-43 – Павло Романюк.
Email: Tchytannya@gmail.com
Сайт: http://www.tchytannya.org.ua/
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та застосування в юрисдикційній практиці» (ХIV Тодиківські читання), яка відбудеться 11 червня 2021 року. Формат роботи конференції: онлайн-засідання в порядку панельного обговорення найкращих тез наукових доповідей та повідомлень відібраних Оргкомітетом. Робочі мови конференції: українська; російська; англійська. Вимоги до оформлення тез: обсяг – до 3 стор. формату A4; поля – всі по 2 см; шрифт – Times New Roman; кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; перший рядок – прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю); другий рядок – місце навчання, роботи; третій рядок – статус автора: студент, аспірант, здобувач, викладач, тощо; кафедра, факультет, курс, група (шрифт напівжирний, вирівняний по правій стороні); нижче прописними (великими) літерами вказати назву тез доповіді (шрифт напівжирний, вирівняний по центру); посилання та список джерел НЕ подаються.   Наукові доповіді та повідомлення учасників конференції будуть розміщені на сайті конференції (www.tchytannya.org.ua) протягом місяця після її завершення. Наукові праці мають відповідати загальній тематиці конференції та стосуватися конституційно-правової проблематики. Галузеві аспекти можуть розкриватися в тезах повідомлень та доповідей лише у контексті заявленої теми конференції. Оргкомітет залишає за собою право відбору надісланих робіт залежно від їх актуальності та наукового рівня, а також право відхилення матеріалів, які не відповідають напрямку конференції та/або вимогам щодо їх оформлення. За науковий зміст і виклад матеріалу відповідальність несе автор і науковий керівник. Організаційний внесок для учасників, які бажають отримати друковану збірку, становить 300 грн, для інших учасників – 200 грн. Для учасників із-за кордону плата за участь у конференції відсутня. Реквізити для сплати оргвнеску: Картковий рахунок: 5168 7422 3679 6565 для розрахунку через ПРИВАТБАНК. Отримувач: Байрачна Лариса Кімівна. ПРИ ОПЛАТІ ОБОВ’ЯЗКОВО ВКАЗУВАТИ ПІБ ПЛАТНИКА! НАПРИКЛАД: «ОПЛАТА ЗА ТЕЗИ АНДРІЄНКА А.А.». Для участі у конференції необхідно до 24 травня 2021 року надати в організаційний комітет тези наукових доповідей і повідомлень. Тези та квитанції про сплату оргвнеску надаються до організаційного комітету тільки за допомогою системи електронної реєстрації на нашому сайті, шляхом заповнення заявки на участь у конференції. Протягом 3-х діб на Ваш мобільний телефон має надійти смс-повідомлення про успішне надходження матеріалів для участі в конференції. У разі неотримання повідомлення просимо Вас звертатися до Оргкомітету за нижчевказаними контактами. Заявки, що надійшли поштою чи на електронну скриньку (e-mail), не розглядаються та не реєструються. Контакти: +38 (057) 704-92-89 – кафедра конституційного права України. +38 (093) 149-60-43 – Павло Романюк (координатор конференції). Телефонувати з понеділка по п’ятницю з 11.00 до 13.00. E-mail: Tchytannya@gmail.com Веб-сайт конференції: www.tchytannya.org.ua
iншi заходи
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль