Огляд електронного бюлетеня практики конституційних судів № 3/2020 (Венеційська комісія)

На сайті Венеційської комісії оприлюднено свіжий електронний бюлетень практики конституційних судів, в якому міститься огляд практики конституційних судів різних країн світу за друге півріччя 2020 року - https://www.venice.coe.int/files/Bulletin/2020-3-E.htm

 

Короткий огляд найбільш цікавих рішень.

 

Рішення Конституційного Суду Бельгії від 24-09-2020

Правом на життя володіють тільки живі і народжені особи. Відповідно закон, який не передбачає кримінальну відповідальність за переривання вагітності, є конституційним і не порушує право на життя.

 

Рішення Конституційного Суду Австрії від 11-12-2020

Право на вільне самовизначення включає право закінчити життя і має поважатись державою (щодо права на евтаназію).

 

Рішення Конституційного Суду Бельгії від  24-09-2020 (2)

Покладення на адвоката обов’язку інформувати відповідні органи про планування клієнтом операцій по відмиванню коштів чи фінансуванню тероризму суперечить статтям 6 та 8 Конвенції і є неконституційним.

 

Рішення Конституційного Суду Хорватії від 20-10-2020

Будь-які обмеження на виконання прав і обов’язків членами парламенту, які передбачені Конституцією, мають бути об’єктивними і виправданими. 

Згідно із оскаржуваним в цій справі законом в якості карантинних заходів безпеки було запроваджено обмеження на кількість членів парламенту, які можуть одночасно знаходитись на засіданні парламенту, час на їх виступ в залі засідань, а також голосування членами парламенту перебуваючи при цьому в різних кімнатах.

Конституційний Суд дійшов висновку, що оскаржуваний закон переслідує легітимну мету, якою є захист життя і здоров’я членів парламенту. Проте він невиправдано обмежив можливість обговорення ухвалюваних парламентом рішень, так як члени парламенту, яким відмовлено у допуску до зали засідань і які голосують перебуваючи у інших кімнатах, обмежені в можливості ставити питання та висловлювати свою позицію щодо рішень парламенту.

 

Рішення Конституційного Суду Хорватії від 14-09-2020

Обов’язок носити маски є пропорційним обмеженням в контексті глобальної пандемії і переслідує легітимну мету, яка переважає індивідуальні права громадян.

 

Рішення Конституційного Суду Хорватії від 24-06-2020

На рішення Вищої судової ради щодо призначення і відмову у призначенні суддів на посади поширюються вимоги належної мотивації як складової права на доступ до суду. В своєму рішенні рада повинна достатньо детально вкзаати причини чому одна особа відповідає вимогам закону та призначається на посаду судді, а інші особи таким вимогам не відповідають.

 

Рішення Конституційного Суду Хорватії від 24-06-2020

Можливість ухвалення рішення про заборону особі на в’їзд на територію Хорватії без наведення мотивування у разі, коли таке рішення ухвалюється з міркувань національної безпеки, не суперечить Конституції, оскільки таке рішення може бути оскаржено в судовому порядку в суді, який зобов’язаний дослідити мотиви ухвалення рішення про заборону в’їзду.

 

Рішення Конституційного Суду Молдови від 17-12-2020

За оскаржуваним законом рішення державного виконавця мають бути вручені чи надіслані боржнику. У разі його відсутності за адресою проживання такі рішення вручаються особам, які проживають разом з адресатом (члени сім’ї, близькі особи) і з таким врученням починається перебіг строку на оскарження цих рішень боржником.

Така практика відповідає законодавчим положенням інших країн Європи і забезпечує загальний конституційний обов’язок кожного виконувати судові рішення, а тому закон конституційний.

 

Рішення Конституційного Суду Молдови від 29-10-2020

Обов’язок надавати Вищій раді безпеки "будь-яку іншу інформацію" не встановлює чіткі межі повноважень ради, суперечить вимозі правової визначеності і якості закону.

Оскільки повноваження ради витребовувати таку "будь-яку іншу інформацію" не дозволяє чітко ідентифікувати яку саме інформацію може бути витребувано, відкриває можливості зловживань, то це положення неконституційне.

 

Рішення Конституційного Суду Туреччини від 10-09-2020

Перманентна і абсолютна заборона на проведення демонстрацій на дорогах міжміського сполучення є непропорційною і неконституційною, та не може бути виправдана одними лише міркуваннями того, що це може зупинити трафік. Безапеляційна заборона на проведення таких демонстрацій унеможливлює досягнення розумного балансу між правами і свободами різних осіб, що зумовлює непропорційне втручання у права демонстрантів.

Ухвалюючи це рішення Конституційний Суд врахував свою попередню практику, відповідно до якої визнавалось неконституційним аналогічне положення щодо заборони демонстрацій на "дорогах загального користування.

 

Див. також: Огляд електронного бюлетеня практики конституційних судів № 2/2020 (Венеційська комісія)

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль