Огляд електронного бюлетеня практики конституційних судів № 2/2020 (Венеційська комісія)

На сайті Венеційської комісії оприлюднено свіжий електронний бюлетень практики конституційних судів, в якому міститься огляд практики конституційних судів різних країн світу за 2019-2020 роки - https://www.venice.coe.int/files/bulletin/Bulletin2020-2-E.htm

Короткий огляд найбільш цікавих рішень.

Рішення Конституційного Суду Литви від 05.06.2020 року -

В цьому рішенні Суд оцінював конституційність закону, яким запроваджено заборону на придбання і володіння зброєю для осіб, які вчинили окремі категорії злочинів.

Конституційний Суд визнав, що закон переслідує легітимну мету, проте він не відповідає вимогам пропорційності. Закон не передбачає можливості перегляду заборони за спливом певного строку, відповідно він не відповідає вимогам індивідуалізації накладуваних обмежень на право володіння зброєю.

Рішення Конституційного Суду Хорватії від 03.07.2020 року 

Заборона на безпосередню участь осіб, хворих на КОВІД-19 або які мають відповідні симптоми, у голосуванні на виборчих дільницях відповідає Конституції. Проте таким особам має бути забезпечена можливість проголосувати поза межами виборчих дільниць.

Рішення Конституційного Суду Італії від 16.07.2020 року

Норма, відповідно до якої розмір компенсації для звільнених працівників залежить від стажу їх роботи, є дискримінаційною і не відповідає Конституції.

Хоча законодавець має широку свободу розсуду в таких питаннях, проте запровадження недостатньо гнучких критеріїв при виплаті компенсації суперечить принципу рівності.

Рішення Конституційного Суду Бельгії від 16.01.2020 року

Закон щодо функціонування інституту запасного судді відповідає Конституції.

Згідно із цим законом адвокати і нотаріуси можуть на певний час займати посаду судді у разі якщо безстроково призначений суддя відсутній чи перебуває на лікарняному. Закон висуває достатньо суворі вимоги для призначення запасним суддею, зокрема вимогу проходити оцінювання і навчання. Відповідно запасні судді відповідають вимогам незалежності і неупередженості.

Рішення Конституційного Суду Сербії від 21.05.2020 року

КОВІД-19 представляє суспільну небезпеку для держави і громадян, а тому рішення про оголошення надзвичайного стану відповідає Конституції.

Рішення Конституційного Суду Моkдови від 04.08.2020 року - 

В цій справі оскаржено норму яка дозволяє суду встановлювати заборону на виїзд закордон чи покидати місце проживання в рамках виконавчого провадження. За законом заборона діє до завершення виконавчого провадження чи допоки суд не вирішить її зняти. Конституційний Суд визнав її неконституційною в тій мірі, в якій закон не встановлює строки дії заборони.

Рішення Конституційного Суду Австрії від 14.07.2020 року - 

Згідно із оскарженим законом встановлено заборону для діяльності бізнесу на час пандемії КОВІД-19 (шляхом введення заборон на функціонування зон обслуговування покупців).

Конституційний Суд погодився, що заборона грубо втручається в право власності, проте втручання є пропорційним, адже Уряд запровадив компенсації для бізнесу, який припинив свою діяльність внаслідок запровадження цих заборон.

Рішення Конституційного Суду Бельгії від 04.06.2020 року

Заборона на носіння в державних навчальних закладах елементів одягу, які відображають релігійні переконання студенів, є конституційною. Вона забезпечує нейтралітет державної освіти. Крім цього, заборони стосуються всіх без виключення релігій.

Рішення Конституційного Суду Молдови від 23.06.2020 року - 

Оскарженою в цій справі нормою закону введено санкції за порушення карантинних заходів. Для фізичних осіб розмір санкції складає від 450 до 500 лей, а для юридичних осіб від 1000 до 1500. Штрафи накладаються судами.

Ця норма є неконституційною в тій мірі, в якій вона встановлює занадто негнучку і жорстку вилку для судів у накладенні санкції. Недостатня різниця між мінімальною і максимальною санкцією для фізичних осіб не дозволяє суду ухвалювати пропорційне рішення, яке базувалось би на достатній індивідуалізації всіх обставин справи та юридичної відповідальності правопорушника.

Санкція в частині юридичних осіб є конституційною, адже, по-перше, різниця між мінімальною і максимальною санкцією є достатньо великою, а по-друге, у випадку із юридичними особами не передбачається можливість настання настільки індивідуальних і різних обставин вчинення правопорушення.

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль