Посібник Ради Європи «Адміністрування і Ви»

Публічне адміністрування — це, насамперед, гарантія захисту наших прав і забезпечення реалізації публічних інтересів.
Цей посібник буде корисним усім, хто цікавиться належним функціонуванням суб’єктів публічного адміністрування: фізичним особам, що звертаються за наданням публічних послуг, а  також публічним службовцям, які опрацьовують такі запити; юристам-практикам, суддям і омбудсменам, які беруть участь у перегляді діяльності суб’єктів публічного
адміністрування; законо давцю та органам, що працюють над формуванням публіч них політик у сфері реформи публічного
адміністрування.
У посібнику викладено і проаналізовано матеріальні та процедурні принципи адміністративного права, що регулюють відносини між особами та органами публічної влади, із комен тарями, які знаходять своє підтвердження в правових документах Ради Європи (конвенціях, рекомендаціях і резо люціях) та з них випливають, і посиланнями на відповідну практику Європейського суду з прав людини.

Автор Рада Європи
Рiк видання 2020
Мова українська
Кiлькiсть сторiнок 90
Кiлькiсть скачувань 25
Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль