Проблеми сучасної конституціоналістики. Випуск 3. Сучасний український конституціоналізм

Навчальний посібник
За редакцією А. Р. Крусян, доктора юридичних наук, професора

До 90-річного ювілею Орзіха Марка Пилиповича, професора, доктора юридичних наук, Заслуженого діяча науки і техніки України

Третій випуск навчального посібника серії «Проблеми сучасної конституціоналістики» присвячений сучасному українському конституціоналізму.
Подано виклад сутності та змісту конституціоналізму як публічно-правової системи конституційної організації держави і суспільства, визначена методологія дослідження цього складного політико-правового явища, а також доктринально розкриті основні категорії сучасного українського конституціоналізму та функціональний механізм його дії.
Навчальний посібник містить навчальну програму спеціального курсу «Сучасний український конституціоналізм», зміст якого, за темами лекцій, пов’язано з розділами посібника.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних навчальних закладів.

Зміст
ПЕРЕДМОВА
Розділ 1
КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ — ПУБЛІЧНО-ПРАВОВА СИСТЕМА
КОНСТИТУЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ ТА  СУСПІЛЬСТВА
1.1. Сучасний український конституціоналізм: теоретичні основи. . . . . .9
1.2. Конституційно-правова свобода людини як мета сучасного
українського конституціоналізму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.3. Громадянське суспільство як передумова формування сучасного
українського конституціоналізму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1.4. Сприйняття та втілення принципів європейського
конституціоналізму на сучасному етапі
конституційних перетворень в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Розділ 2
МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО
КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
2.1. Поняття, структура та принципи методології сучасного
українського конституціоналізму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
2.2. Системний методологічний підхід у дослідженні сучасного
українського конституціоналізму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
2.3. Соціоінженерний методологічний підхід у теорії і практиці
сучасного конституціоналізму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Розділ 3
КАТЕГОРІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
3.1. Права і свободи людини і громадянина як категорії сучасного
українського конституціоналізму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
3.2. Держава, влада, народ як категорії українського
конституціоналізму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
3.3. муніципальна влада як категорія сучасного українського
конституціоналізму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
3.4. Конституційна безпека як категорія сучасного
конституціоналізму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Розділ 4
СИСТЕМА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ:
ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА
4.1. Конституція як нормативна основа сучасного українського
конституціоналізму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
4.2. Конституційні правовідносини як елемент системи
конституціоналізму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
4.3. Конституційна правосвідомість
у системі сучасного українського конституціоналізму. . . . . . . . . . 329
4.4. Конституційний правовий порядок:
поняття, структура, зміст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Розділ 5
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ СУЧАСНОГО
УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
5.1. Поняття та зміст функціонального механізму сучасного
українського конституціоналізму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
5.2. Роль парламенту у формуванні сучасного українського
конституціоналізму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
5.3. Уряд України як складова функціонального механізму
сучасного українського конституціоналізму:
теоретико-методологічні та практичні аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . 432
5.4. Роль суду в розвитку сучасного українського
конституціоналізму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
5.5. Роль конституційної юстиції в розвитку сучасного українського
конституціоналізму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
Навчальна програма спеціальноГО КУРСУ
«СуЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ». . . . . . . . . . . . . . . . 490
Загальні методичні рекомендації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Тематичний план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
Зміст програми за темами лекцій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
Плани семінарських занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
Завдання щодо вивчення спеціальної навчальної дисципліни. . . . . . . . 505
Практичні заняття. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
Експрес-опитування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .506
Практикум. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Організаційне і нормативно-правове проектування. . . . . . . . . . . . . . . . 508
Тестові завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Орієнтована тематика рефератів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Бібліографічний список. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512

Автор Колектив авторів, за редакцією А. Р. Крусян, доктора юридичних наук, професора
Рiк видання 2015
Мова українська
Кiлькiсть сторiнок 526
Кiлькiсть скачувань 7
Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль