У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся захист дисертації Олени Сінькевич

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук відбувся 11 травня 2021 року о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор БАТАНОВ Олександр Васильович, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування. 

Офіційні опоненти: 

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України ФЕДОРЕНКО Владислав Леонідович, Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, директор; 

доктор юридичних наук, професор МІШИНА Наталя Вікторівна,
Національний університет «Одеська юридична академія», професор кафедри конституційного права;

доктор юридичних наук, доцент ЩЕРБАНЮК Оксана Володимирівна,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри процесуального права юридичного факультету.

Вітаємо Олену Василівну з успішним захистом!

Ознайомитись з авторефератом.
Ознайомитись із монографією.

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль