Двопалатний парламент в Україні: Міф чи реальність.

Верховна Рада України є законодавчим інструментом у здійсненні законотворчої діяльності та реалізовує свої права через делегування своїх представників в цей конституційний орган. Його повноваження визначені Конституцією України та Законом України "Про Регламент Верховної Ради України". Конституційно-правовий статус народного депутата України визначений Конституцією України та Законом України "Про статус народного депутата України".  В 2000 році був проведений Всеукраїнський Референдум, де обговорювались різні питання щодо функціонування інститутів державної влади. Зокрема: 1. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України Президентом України. 2. Скасування депутатської недоторканності. 3. Скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300. 4. Створення в Україні двопалатного парламенту.   На думку ініціаторів референдуму двопалатний парламент міг би представляти інтереси певного регіону (верхня палата).  В світі такий інститут парламенту діє доволі успішно, не дивлячись на певні проблеми щодо спірності в прийнятті рішень. Але це на думку науковців є потужною системою стримувань та противаг. Нижня палата парламенту приймає законопроект, а верхня палата може прийняти або відхилити його з певних міркувань. І така верхня палата слугує "апеляційною інстанцією" для підтвердження закону, або його відхилення. В Федеральних Зборах Швейцарії діє Національна Рада Швейцарії та Рада Кантонів. Їхні повноваження чітко виписані в законі.  В Національну Раду Швейцарії обирається 200 осіб на пропорційній основі. Кожний кантон обирає свого представника в нижню палату в залежності від чисельності населення кожного з кантонів. Наприклад, чисельність кантону Цюрих складає 1 504 346 осіб (за 2017 рік). А тому з нього може бути обрано до нижньої палати 34 особи, враховуючи його чисельність. Якщо взяти до прикладу кантон Шаффхаузен, де за даними проживає 82,348 осіб (станом на грудень 2019 року), то до нижньої палати парламенту може бути обрано двох осіб.  Тобто в залежності від кількості місць та чисельності населення відповідного кантону може бути обрано відповідну кількість осіб.  В Раду Кантонів (верхню палату) обирається 46 осіб, тобто по дві особи від кожного кантону.  Функції точно такі ж як і у нижньої палати. При цьому голови цих рад спільно обговорюють прийняття рішень щодо законів, які були прийняті нижньою палатою.  Наприклад Німецький Бундесрат може замінити Бундестаг в ході конфлікту обох палат (я його називаю парламентсько-конституційний конфлікт) і приймати рішення як нижня палата. Німецький парламентаризм по-своєму складний, але надійний.  Польський Сенат реалізує свою законодавчу політику рідко. Він має функцію щодо прийняття або відхилення поправок в законодавство. Таким чином у нашому випадку ми маємо обрати для себе тип парламенту, який би відповідав практиці європейського парламентаризму. На мою думку, двопалатний парламент Україні потрібний. Але необхідно також розробити законодавство для його впровадження. Я хотів би сказати, що якщо ми розробимо ці передумови, ми зможемо перейти до головних аспектів щодо його запровадження. Необхідно, щоб Президент України виступив зі зверненням до Українського Народу, де зазначив, що український парламент зазнає таких змін. Функції та повноваження будуть обговорені в складі робочої групи. Для цього Україна вже почала створювати передумови для його впровадження. Висновоком Конституційного Суду України від 16 грудня 2019 року, № 8-в/2019, було надано зелене світло щодо закріплення пропорційної виборчої системи та скорочення чисельності Верховної Ради України з 450 до 300 осіб. І це є головною передумовою для впровадження інституту бікамералізму в Україні як способу формування конституційної демократії.
Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль