Гловюк І.В., Пашковський М.І. Конституційно-юрисдикційний захист права людини на свободу: кримінально-процесуальний аспект

Стаття присвячена дослідженню конституційно-юрисдикційного захисту права людини на свободу у кримінальному провадженнів аспекті новітньої практики Конституційного Суду України (рішення про визнання неконституційним положення третього речення ч. 3ст. 315 КПК України; положення ч. 2 ст. 392 КПК України щодо унеможливлення окремого апеляційного оскарження ухвали суду пропродовження строку тримання під вартою, постановленої під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судовогорішення по суті; положення ч. 5 ст. 176 КПК України). Зроблено висновок, що аналіз рішень КСУ стосовно права на свободу у криміналь-ному провадженні демонструє доволі чітку тенденцію: по-перше, тлумачення норм чинного законодавства в аспекті поваги до презумпціїсвободи особи; по-друге, уточнення механізму оскарження судових рішень стосовно тримання під вартою; по-третє, визначення порядкувиконання рішень КСУ шляхом вказання необхідності зміни нормативної регламентації певних процедур стосовно позбавлення особисвободи. Нормативна модель оскарження та розгляду скарг на ухвали про обрання та продовження строку запобіжного заходу у виглядітримання під вартою має полягати у: встановленні скорочених строків оскарження (на кшалт строків на оскарження ухвал слідчих суд-дів); оперативній процедурі розгляду без витребування матеріалів кримінального провадження (витребовуються належним чином засвід-чені копії, сторона захисту має вказати у скарзі, які саме). Розгляд скарги не є підставою для зупинення провадження; неявка сторін у разіналежного повідомлення та відсутності клопотань про особисту участь обвинуваченого не є підставою для відкладення розгляду скарги.

Ключові слова: Конституційний Суд України, право на свободу, кримінальне провадження, ухвала суду, скарга, тримання підвартою.

Автор Гловюк І.В., Пашковський М.І.
Рiк видання 2019
Опублiкована в журналi Юридичний науковий електронний журнал
Мова українська
Кiлькiсть сторiнок 5
Кiлькiсть скачувань 7
Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль