Городовенко В. Інституційна незалежність судової гілки влади в Україні: конституційно-правовий аспект

У статті досліджено конституційно-правовий аспект інституційної незалежності судової гілки влади в Україні, який осмислений із урахуванням міжнародних стандартів щодо розуміння такої незалежності, та підсумовано, що вона є складним та багатогранним явищем, а також має універсальний характер у конституційно-правовому вимірі як істотна вимога принципу поділу влади, верховенства права, права на судовий захист. Ураховуючи можливість потужного за змістом та масштабного за наслідками впливу законодавця на судову владу, останні тенденції щодо її захисту в практиці Конституційного Суду України, зроблено висновок щодо наявності ознак кризи у взаємовідносинах між законодавчою і судовою гілками влади, що є наслідком втручання в інституційну незалежність судової влади. Це підриває довіру суспільства до судової влади, суперечить принципам поділу влади, верховенства права, нівелює право на судовий захист, ослаблюючи конституційний правопорядок загалом.

Автор Городовенко В.
Рiк видання 2021
Опублiкована в журналi Вісник Конституційного Суду України
Мова українська
Кiлькiсть сторiнок 7
Кiлькiсть скачувань 4
Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль