ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ НАСЛІДКИ ВИЗНАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ ЗАКОНУ НЕКОНСТИТУЦІЙНИМ (КОНСТИТУЦІЙНИМ)

Прагнення особи захистити своє порушене субʼєктивне право в повному обсязі останнім часом формує необхідність ініціативи не тільки цивільного судочинства, а й конституційного. Як правило такий захист завершується переглядом справи за виключними обставинами у порядку цивільного судочинства. Метою статті є розкриття процесуальних наслідків судового захисту прав осіб у цивільному процесі після розгляду конституційної скарги Конституційним Судом України (далі – КСУ). Обрана методологія міждисциплінарних досліджень (інтегра-тивний, діалектичний, системний, системно-структурний, міжгалузевий методи) спрямована на дослідження суті всіх сутнісних і процесуальних явищ у цивільному судочинстві та конституційному провадженні. Основні результати дослідження. Зроблено висновок, що наразі КСУ використовує «неофіційне» тлумачення закону, але винятково під кутом відповідності чи невідповідності його Конституції України зі зазначенням у резолютивній частині лише висновку КСУ про конституційність (неконституційність) приписів закону, що досліджується, без викладення конституційно-правового смислу приписів закону. Сформо-вані моделі процесуальних наслідків у випадках: 1) коли приписи закону визнані некон-ституційними, 2) коли приписи закону визнані такими, що відповідають Основному Закону України та 3) коли приписи закону визнані такими, що відповідають Основному Закону України, однак КСУ встановив, що спосіб тлумачення закону судом є таким, який не відповідає Конституції України. Розкрито правила застосування «якщо рішення ще не виконане» (п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України) як підстави для прийняття чи відмови у прийнятті заяви особи за виключними обставинами. Наведено авторські аргументи про необхідність відкриття провадження у таких випадках, керуючись: принципом рівності сторін, правом на ефективний судовий захист та одночасно забезпечення активної реалізації власного права на справедливий суд, гарантованого Конвенцією про захист прав і основних свобод людини. Змодельовано порядок відшкодування цивільно-правової шкоди, заподіяної законом, який у майбутньому визнаний неконституційним.

Автор Романюк Я., Берестова І.
Рiк видання 2020
Опублiкована в журналi Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 70
Мова українська
Кiлькiсть сторiнок 136 - 150
Кiлькiсть скачувань 10
Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль