ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ АКТАМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕКОНСТИТУЦІЙНИМИ

Здійсненність права на відшкодування шкоди, завданої особі актами і діями, що визнані неконституційними, дотепер, через двадцять шість років, які минули з набуття чинності Конституцією України, лишається, щонайменше, сумнівною, а наявна правозастосовна практика є безмежно далекою від єдності і зводиться до нечисленних, нерідко протилежних одне одному змістовно, рішень. Такі рішення обмежені справами щодо відшкодування майнових збитків у вигляді неотриманої частини заробітної плати, пенсійних та соціальних виплат, часто за позивами публічних службовців (суддів та прокурорів). Правозастосовна практика щодо відшкодування майнових збитків іншої природи, як і щодо відшкодування моральної шкоди – відсутня як така.

Такий стан речей, неприйнятність якого після запровадження в Україні конституційної скарги – юридичного засобу захисту конституційних прав особи субсидіарного та виключного характеру – здобула нових аргументів, зумовлений неспроможністю дійти загальної згоди щодо низки практично значущих питань.

За результатами оцінки усіх чинників, які зумовлюють такий стан речей, наголошено, що подолання наявних проблем є здійсненним завданням і без змін до Конституції України та чинного законодавства. Втім, лише у тому разі, коли інтерпретаційні зусилля правозастосовувачів будуть спрямовані на забезпечення реальності юридичної відповідальності держави, а прагнення дотриматися співмірності між публічним і приватним інтересом не призводитиме до заперечення як такого конституційного права особи на відшкодування шкоди, завданої неконституційними актами і діями.

Автор Терлецький Дмитро
Рiк видання 2022
Опублiкована в журналi -
Мова українська
Кiлькiсть сторiнок
Кiлькiсть скачувань 18
Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль