Бiографiя користувача

адвокат, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія»

заступник Голови Комітету з питань верховенства права Національної асоціації адвокатів України

НАУКОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: конституційні засади організації та здійснення судової влади; конституційна юстиція; взаємодія національного конституційного та міжнародного права; джерела конституційного права; захист прав людинию.

ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: автор і співавтор наукових та науко-консультативних висновків у справах конституційної юрисдикції

КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ: автор і співавтор наукових, навчальних і навчально-методичних робіт, включаючи монографії, коментар до Конституції України, постійний учасник міжнародних та національних науково-практичних заходів (https://onua.academia.edu/DmitriyTerletskiy; https://scholar.google.com/)

автор ідеї та співавтор онлайн-курсу для адвокатів «Підготовка та подання конституційної скарги» (http://www.hsa.org.ua/pidgotovka-ta-podannya-konstytutsijnoyi-skargy/)

автор ідеї та співавтор методичних рекомендації для адвокатів «Конституційна скарга в діяльності адвоката» (https://unba.org.ua/assets/uploads/files/2019_11_Конституційна%20скарга.i ndd%20(1).pdf)