Адміністративні суди зобов’язані самостійно перевіряти закони на предмет їх конституційності

 
 
Щодо аргументів позивача стосовно застосування судом приписів ч.3-4 ст.7 КАС України, суд апеляційної інстанції зазначає наступне.
Частинами 3-4 ст.7 КАС України прямо передбачено :
"У разі невідповідності правового акта Конституції України, закону України, міжнародному договору, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу, або положення відповідного міжнародного договору України.
Якщо суд доходить висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить Конституції України, суд не застосовує такий закон чи інший правовий акт, а застосовує норми Конституції України як норми прямої дії.
У такому випадку суд після винесення рішення у справі звертається до Верховного Суду для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду України подання щодо конституційності закону чи іншого правового акта, що віднесено до юрисдикції Конституційного Суду України.
В контексті наведеного, суд зазначає, що відповідно до чинного законодавства адміністративні суди зобов`язані здійснювати оцінку положень закону на відповідність Конституції України, особливо, якщо такий аргумент заявляється особою для захисту прав та свобод .
Такий порядок дій судів узгоджується із вимогами ч.2 ст.19 Конституції України.
При цьому, адміністративний суд застосовує приписи ч.3-4 ст.7 КАС у випадку, коли у суду в процесі розгляду конкретної адміністративної справи обґрунтовано виникає питання відповідності Конституції України, Закону України правового акту, що регулює відповідні правовідносини, що виникли у даній справі.
Предметом спору в цій справі є правомірність дій та бездіяльності Вінницької МТВК щодо організації та проведення виборів 25 жовтня 2020 року, а також при встановленні результатів голосування з виборів депутатів Вінницької міської ради в єдиному багатомандатному виборчому окрузі на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.
Правову оцінку таким діям/рішенням відповідачів суд надає з огляду на вимоги статті 19 Конституції України та зважаючи на відповідність дій та рішень суб`єкта владних повноважень критеріям, установленим у частині другій статті 2 КАС України. Суд, зокрема, перевіряє, чи вони вчинені/прийняті на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.
Незгода з тим, як держава врегулювала ці правовідносини, у порівнянні з тим, яким було їх правове регулювання раніше, не може слугувати аргументом протиправності дій суб`єкта владних повноважень.
Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль
Останнi коментарiв
Останнi коментарiв