Бутко Ігор Пилипович

(23.06. 1929 - 27.04. 1995)

БУТКО Ігор Пилипович – відомий вітчизняний вчений-конституціоналіст, доктор юридичних наук (1984 р.), професор (1989 р.).

Народився у м. Слов'янськ (тепер Донецької області).

Закінчив екстерном у 1950 р. юридичний факультет Київського державного університету. Протягом 1950-1954 рр. працював в органах прокуратури Київської області на посадах слідчого, старшого слідчого. 1954–1958 рр. – перший секретар Києво-Святошинського РК ЛКСМУ. 1958–1963 рр. – прокурор відділу Прокуратури УРСР, помічник прокурора у районних  прокуратурах  Києва. 1963-1967 рр. – старший науковий редактор у Головній редакції УРЕ. У 1964 р. був прийнятий до Спілки журналістів СРСР.

У 1967–1969 рр. працював у Секторі держави і права АН УРСР, а згодом  (1969–1995 рр.) – в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ України: старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, завідувач сектора, головний науковий співробітник.

Одночасно (з 1992 р.) – голова Фонду сприяння становленню та розвитку місцевого та регіонального самоврядування України, головний науковий консультант групи наукових консультантів секретаріату Верховної Ради України.

Брав участь у розробленні проєктів законодавчих та інших правових актів, був керівником підгрупи робочої групи Комісії з підготовки проєкту Конституції УРСР, брав участь у розробленні проєкту Закону про Раду Міністрів УРСР (1978), працював над проєктом Конституції України (1996) та ін.

Був послідовним розробником обґрунтованої методології дослідження проблем державного будівництва, досліджував теоретико-прикладні проблеми є забезпечення законності в діяльності місцевих рад та їх виконавчо-розпорядчих органів, функцій місцевих рад, питання, пов’язані з впровадженням  елементів наукової організації праці в діяльність виконавчих комітетів місцевих Рад, їх відділів та управлінь.

Є родоначальником української академічної школи місцевого самоврядування. Розробляв теорію місцевого самоврядування, досліджував актуальні проблеми практики конституційного та галузевого правового регулювання системи місцевого самоврядування, проблеми його становлення. Концептуальне бачення моделі організації місцевої влади в Україні в умовах державної незалежності України втілював, зокрема, як Голова Фонду сприяння становленню і розвитку місцевого та регіонального  самоврядування України при Президентові України, як керівник робочої групи Комісії з питань діяльності Рад народних депутатів та місцевого питання Верховної Ради України першого на пострадянському просторі законодавчого акту про місцеве самоврядування (1990 р.), при підготовці його подальших редакцій, при  розробках проектів Конституційного Договору (1995 р.), проекту нової Конституції України (1996 р.)

Основні праці: Довідник судово-слідчого працівника (1966 р.),  «Государствоведческие исследования и  практика местных Советов» (1983 р.); «Основний Закон СРСР» (1978 р.), підручник «Радянське будівництво» (1988 р.), навчальний посібник «основи правових знань» (1975 р.); співавтор монографій «Місцеві ради і забезпечення законності» (1973 р.), «Исполнительный  комитет местного Совета народных депутатов: проблемы совершенствования организации й деятельности» (1980 р.); «Совершенствование аппарата управлення областного Совета народньх депутатов» (1986 р.),  «Місцеве самоврядування в Україні: Історія, проблеми, пропозиції» (1994 р.).

Матеріали підготував професор О.В. Батанов.

Матеріали діяча

iншi дiячi
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль