Тодика Юрій Миколайович

Постать Юрія Миколайовича Тодики є однією із визначальних у  становленні науки конституційного права в Українській державі. Він став засновником сучасної школи конституційного права в  Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

Є такий вираз: «людина, яка народилася вченим». Із усією справедливістю ці слова можна  віднести до Юрія Миколайовича. Людина, яка  формувалася в селянській родині та з дитинства  намагалася отримати знання, ідучи до вечірньої школи, що була розташована за декілька кілометрів від села, спромоглася стати академіком,  професором, доктором наук, одним з найбільш  яскравих вчених свого часу.

Юрій Миколайович народився 13 січня 1942 року в с. Троїцьке  Попаснянського району Луганської області.

У 1958-62 роках – робітник Миронівського заводу залізобетонних конструкцій.

У 1962-65 роках – на військовій службі у танкових військах, майор запасу.

У 1969 р. закінчив з відзнакою Кишинівський державний університет (1969), У 1972 р. закінчив аспірантуру Інституту держави і права АН СРСР

З 1972 р. працював у Відділі філософії і права АН Молдавської РСР: 1972-73 молодший науковий співробітник, 1973-84 вчений секретар, 1984-86 ст., 1989-90 провідний, 1990 – гол. наук. співробітник.

Одночасно у 1984 р. Ю.М. Тодика перейшов на відповідальну роботу помічника Голови Президії Верховної Ради Молдавії, тобто фактичного глави країни. На цій посаді Юрій Миколайович пропрацював до 1990 р.

Також 1980-83 рр. і 1983-85 рр. Ю. М. Тодика – депутат Ленінської районної ради народних депутатів м. Кишиніва, голова постійної комісії зі зміцнення законності і забезпечення правопорядку цієї Ради. Викладав державне право на юридичному факультеті Кишинівського державного університету.

З 1990 р. життя Юрія Миколайовича було нерозривно  пов’язано з Харківським юридичним інститутом (нині – Національний юридичний університет імені  Ярослава Мудрого: з 1990-92 рр. він – професор, а з 1992 р. завідувач кафедри конституційного права України цього закладу вищої освіти.

В цей період він працює і в Академії правових наук України (тепер – НАПрН України): з 1996 академік-секретар Відділення державно-правових наук і міжнародного права, член Президії. А з 2000 р. Ю. М. Тодика – завідувач відділом конституційно-правових проблем державного будівництва Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування, член Вченої ради інституту.

Юрій Миколайович розпочинав свою наукову діяльність ще на  початку 70-х рр. минулого століття, пов’язавши  у той період своє життя з вивченням проблематики місцевих рад. Так, у 1972 р. під науковим керівництвом проф. К. П. Шеремета він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Керівництво районної Ради діяльністю сільських Рад депутатів трудящих» (спеціальність 12.00.02), у 1989 – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Діяльність місцевих Рад народних депутатів у сфері агропромислового комплексу. Актуальні проблеми теорії і практики» (спеціальність 12.00.02). Цікавий факт із його біографії. Його докторська дисертація була виконана у формі наукової доповіді. Коли в експертній раді ВАК аналізували його захист, то почали виникати сумніви щодо можливості у його випадку такого формату подачі матеріалу. Але, дізнавшись про той факт, що на момент захисту ним вже було опубліковано 25 (!!) монографічних та науково-публіцистичних видань, питання всі були зняті.

Після переїзду 1990 р. до Харкова, Юрій Миколайович  почав розробляти незрівнянно ширше коло  проблем. Досить згадати його праці, присвячені  загальній теорії Конституції, конституційному  праву як галузі права, тлумаченню Конституції  та законів України, правам людини і громадянина, статусу омбудсмана та Конституційного Суду  України, питанням виборчого права, державно-правової конфліктології, громадянства. Його основними працями є: монографії: «Конституція України: проблеми теорії та практики» (2000), «Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика» (2001), «Громадянство України: конституційно-правовий аспект» (2002), «Основи конституційного ладу» (2000), «Конституційні засади формування правової культури» (2001), «Президент України: конституційно-правовий статус» (у співавторстві, 1999), «Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні» (у співавторстві, 2004), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавторстві, 2003). Також він один з основних авторів та відповідальний редактор одного із кращих підручників з конституційного права України, надрукований видавництвом «Ін Юре» (2007).

Його роботи відрізняє легкість у подачі матеріалу, енциклопедичність знань автора та гострота питань, які піднімаються в них. Працюючи щодня не менш ніж по 12 годин, маючи ґрунтовний науково-літературний хист він майже щороку радував читачів черговою цікавою працею, яка за стилем викладення проблематики була доступна не тільки експертному середовищу, але і, як часто пишуть в анотаціях, «всім, хто цікавиться правничою проблематикою».

Окремо слід наголосити на його лекторських здібностях. Ним було виховано сотні високофахових юристів, які із захопленням та радістю пригадують живе спілкування із професором. Ба більш того, в умовах відсутності навчальної та монографічної літератури, а також сформованої офіційної конституційної доктрини, його лекції ставали безцінним джерелом знань з конституційної проблематики.

Юрій Миколайович Тодика є засновником харківської наукової школи конституціоналістів. Він підготував 16 кандидатів та 2 докторів юридичних наук. Саме він на зламі епох наполіг на перейменуванні, як самої кафедри, так і базового курсу з «державного права» на «конституційне право». І це була не тільки формальність. За цим ховалась зміна змістовних орієнтирів у викладацькій та науковій діяльності кафедри.

За значні здобутки в науково-педагогічній сфері нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2004), , Почесними грамотами Верховної Ради (2003) та Конституційного Суду України,. Лауреат Премії Президії АН Молдавської РСР та Премії ім. Ярослава Мудрого (2001, 2003, 2008, посмертно). У 2004 став переможцем VI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Завідувач кафедри».

Традиційно кожного року в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого проводиться міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, яка присвячена пам’яті академіка права Ю. М. Тодики.

Ю. Барабаш, Є. Ткаченко

Матеріали діяча

1 Конституция Украины. Основа стабильности конституционного строя и реформирования общества
2 Тлучамачення Конституції і законів України – теорія і практика
iншi дiячi
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль