В НУ “ОЮА” відбувся захист дисертації Лещенко О.Д.

26 вересня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.086.01 Національного університету «Одеська національна юридична академія» відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

Науковцем, яка захистила дисертаційну роботу стала Ольга Лещенко аспірантка економіко-правового факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова, помічниця судді Приморського районного суду м. Одеси. Під керівництвом кандидата юридичних наук Марини Ставнійчук підготувала дисертацію «Виборчі спори в Україні: конституційно-правовий аспект».

Наукова робота Ольги Лещенко є першим в Україні комплексним дослідженням, що вирішує важливу наукову проблему щодо конституційно-правового аспекта виборчих спорів в Україні та ефективного механізму їх подолання.

В дисертаційному дослідженні розкрито зміст виборчого спору як категорії конституційного права, здійснює класифікацію виборчих спорів, характеристику їх структури та засоби запобігання їх врегулювання. До досягнень слід також віднести обґрунтування значення виборчих спорів для  реалізації прав громадян; характеристику  діяльності щодо запобігання та врегулювання цих спорів у механізмі забезпечення цих прав; визначення доцільності застосування альтернативних способів врегулювання виборчих спорів, аналіз функціонального призначення системи судоустрою України в діяльності щодо їх запобігання та врегулювання, та інше.

Науковий керівник Марина Ставнійчук звернула увагу на вільне володіння матеріалом, яке демонструє дисертантка, що свідчить не лише про її теоретичні знання теми дослідження, задіяних нею джерел, але й про її фаховий рівень, досвід практичної роботи. 

Офіційні опоненти Олександр Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, заступник директора Інституту держави та права ім. В.М. Корецького та Альберт Єзеров, кандидат юридичних наук, доцент, суддя Верховного Суду зазначили, що  дисертація є новаторським за своїм змістом дослідженням, яке робить важливий внесок в сучасну конституційно-правову теорію і дозволяє розв’язати  ряд важливих проблем. Результати проведеного дослідження заповнюють ті прогалини, які об’єктивно існували у вітчизняній конституційно-правовій науці та одночасно вирішує питання теоретичного і практичного змісту, які вимагали свого вирішення.

Дисертація отримала схвальні відгуки членів спеціалізованої вченої ради. А відтак, захист відбувся успішно.

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль
Останнi коментарiв
Останнi коментарiв