Конституціоналізація публічних фінансів: зарубіжний досвід та українська модель

29 січня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України відбувася публічний захист кандидатської дисертації за темою: Конституціоналізація публічних фінансів: зарубіжний досвід та українська модель.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Подорожна Тетяна Станіславівна, професор кафедри теорії держави і права  Львівського торговельно-економічного університету

Офіційні опоненти: 

доктор юридичних наук, професор Крусян Анжеліка Романівна,     завідувач кафедри конституційного, адміністративного та  міжнародного права Київського інституту інтелектуальної  власності та права Національного університету «Одеська  юридична академія» 

 доктор юридичних наук, професор Бєлов Дмитро Миколайович,  професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет

Ознайомитись з авторефератом.

Ознайомитись із відгуками.