У ЛНУ ім. Івана Франка відбувся захист дисертації Герасимів О.Ю.

29 жовтня Оксана Юріївна Гарасимів, асистентка кафедри медичного права факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, учениця Петра Мойсейовича Рабіновича, блискуче захистила дисертацію за темою "Вплив практики ЄСПЛ на вдосконалення правозахисного законодавства в Україні (загальнотеоретичний аспект)". Шифр та назва спеціальності – 12.00.01 – теорія  та історія держави і права; історія політичних та правових учень. Спецрада – Д 35.051.03 Львівського національного університету імені Івана Франка.

Рабінович Петро Мойсейович - доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка, академік НАПрН провідний теоретик права України. Випускник юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 1959 р., з 1966 р. безперервно там працює.

Офіційні опоненти: 

Стеценко Семен Григорович, доктор юридичних наук, професор, суддя Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, м. Київ; 

Тополевський Руслан Богданович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права Львівського державного університету внутрішніх справ. 

Дисертація отримала схвальні коментарі від членів спеціалізованої вченої ради.

 

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль
Останнi коментарiв
Останнi коментарiв