У Національному університеті “Одеська юридична академія” відбувся захист дисертації Юрія Батана

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук відбувся 29 вересня 2021 р. на засіданні спеціалізованої  вченої ради Д 41.086.01 в Національному університеті «Одеська юридична академія» за темою: "Превентивний механізм сучасного права".

Науковий керівник доктор юридичних наук, професор КРЕСТОВСЬКА Наталя Миколаївна, Національний університет «Одеська морська академія», завідувач кафедри морського права

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України ЛЕМАК Василь Васильович, Конституційний Суд України, суддя

кандидат юридичних наук ГОРОБЕЦЬ Костянтин Валерійович, Університет Гронінгена (Нідерланди), асистент-професор кафедри
транскордонних правових досліджень 

Вітаємо випускника Літньої школи "Верховенство права і конституціоналізм", асистента кафедри конституційного права Національного університету "Одеська юридична академія" Юрія Дмитровича з успішним захистом!

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль
Останнi коментарiв
Останнi коментарiв