В Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України відбувся захист дисертації Олександра Бакумова на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Захист відбувся «14» травня 2021 р. о 12-00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України.

Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, БАРАБАШ Юрій Григорович,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
проректор з навчальної роботи.

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України, КОЛОДІЙ Анатолій Миколайович, Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», директор;

доктор юридичних наук, професор, БОБРОВНИК Світлана Василівна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри теорії та історії права та держави Інституту права;

доктор юридичних наук, доцент, ЩЕРБАНЮК Оксана Володимирівна,
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, завідувач кафедри процесуального права.

Вітаємо Олександра Сергійовича з блискучим захистом та бажаємо нових наукових здобутків!

Ознайомитись з дисертацією.
Ознайомитись з авторефератом.

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль
Останнi коментарiв
Останнi коментарiв